Skip to main contentHuTK1-tiedonhakukurssi: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I

Tunniste: 010132Y
Laajuus: 1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään kaikilla periodeilla.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Humanistisen tiedekunnan opiskelijat
Verkko-oppimateriaali: http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Lähitapaamisten sisällöt

Opetus sisältää viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa.

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman viikon aikana johonkin toiseen tämän kurssin ryhmään  tai Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet) -kurssin ryhmään.

Kesäkursseissa on yleensä tiiviimpi aikataulu, eikä rinnakkaisia ryhmiä poissaolojen korvaamiseksi välttämättä ole.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

Kotitehtävä: tee RefWorks-tunnukset (katso ohje) ennen 2. lähiopetuskertaa.

Jos otat tunnille oman läppärisi, asenna siihen etukäteen Write-n-Cite-ohjelma (katso ohje).

2. viikko/kerta

3. viikko/kerta

  • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto, Finna.fi
  • Opinnäyteopas | Jultika

4. viikko/kerta

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
  • Elektroniset kirjat
  • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen / 1. periodi

Tärkeät päivämäärät 1. periodin kurssilla:

Ilmoittaudu viimeistään

  • arkeologia ja kulttuuriantropologia: ma 11.9.2017

  • englantilainen filologia: ma 11.9.2017

  • kirjallisuus ja saame: ma 11.9.2017

  • logopedia (1. vsk): ke 6.9.2017

Lähiopetusviikot: 37-41.

Aikataulut ja ilmoittautuminen / 2. periodi

Tärkeät päivämäärät 2. periodin kurssilla:

Ilmoittaudu

  • logopedia (3. vsk) : ke 7.9.-11.10.2017

Lähiopetusviikot: 42, 44, 45

Verkkokurssi 6.11.-10.12.2017

 

Tiedonhakutehtävä

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000