Skip to main contentHuTK1-tiedonhakukurssi: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I

Tunniste: 010132Y
Laajuus: 1 op
Ajoitus: Kandintutkielma- tai graduvaihe
Osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja ja viitteidenhallintajärjestelmää sekä arvioida tiedonlähteitä.
Sisältö: Tiedontarpeen eli tutkimusaiheen käsitteellistäminen hakutermeiksi,  tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja muut tiedonlähteet, tiedonhakuprosessi: hakutekniikat ja hakutulosten analysointi, viitteidenhallintajärjestelmä.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Opiskelija voi suorittaa yhden seuraavista: Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I 010132Y, Kasvatustieteellinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I 410050Y
Toteutustapa: Lähi- tai verkko-opetus. Lähiopetus järjestetään yleensä 4 kertaa vuodessa, Optima-verkkokurssi 2 kertaa vuodessa.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Lähitapaamisten sisällöt

Opetus sisältää viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa.

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman viikon aikana johonkin toiseen tämän kurssin ryhmään  tai Tiedonhankintakurssi (kasvatustieteet) -kurssin ryhmään.

Kesäkursseissa on yleensä tiiviimpi aikataulu, eikä rinnakkaisia ryhmiä poissaolojen korvaamiseksi välttämättä ole.

Kurssin sisältö

1. viikko

2. viikko

3. viikko

 • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto, Finna.fi
 • Opinnäyteopas | Jultika

4. viikko

 • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
 • Elektroniset kirjat
 • Elektroniset hakuteokset

5. viikko

 • Julkaisujen arviointi, mm. Scopus, Google Scholar, Julkaisufoorumi
 • Tiedonhakutehtävien palaute
 • Kertaus (tarpeen mukaan)

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen / 1. periodi

Tärkeät päivämäärät 1. periodin kurssilla:

Ilmoittaudu viimeistään

 • arkeologia ja kulttuuriantropologia: ma 11.9.2017

 • englantilainen filologia: ma 11.9.2017

 • kirjallisuus ja saame: ma 11.9.2017

 • logopedia (1. vsk): ke 6.9.2017

Lähiopetusviikot: 37-41.

Aikataulut ja ilmoittautuminen / 2. periodi

Tärkeät päivämäärät 2. periodin kurssilla:

Ilmoittaudu

 • logopedia (3. vsk) : ke 7.9.-11.10.2017

Lähiopetusviikot: 42, 44, 45

 

Tiedonhakutehtävä

Oppimispäiväkirja

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000