Skip to main contentTiedonhankintakurssi (germaaninen filologia): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (germaaninen filologia)

Tunniste: 693405A
Laajuus: kirjaston järjestämä tiedonhakukurssi (6 tuntia)
Ajoitus / yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakson 693405A Kandidatenseminar (10 op) yhteydessä
Osaamistavoite: Tiedonhankintakurssin suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja ja viitteidenhallintajärjestelmää sekä arvioida tiedonlähteitä.
Sisältö: Tiedontarpeen eli tutkimusaiheen käsitteellistäminen hakutermeiksi,  tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja muut tiedonlähteet, tiedonhakuprosessi: hakutekniikat ja hakutulosten analysointi, viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustapa: Lähiopetus
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Sisällöt:

1. kerta

2. kertaa

3. kerta

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
  • Julkaisujen arviointi, mm. Scopus, Google Scholar, Julkaisufoorumi

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen:

Tärkeät päivämäärät:

  • Ilmoittaudu viimeistään ma 2.10.2017.

  • Lähiopetusviikot: 40-42

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000