Skip to main content

Tiedonhankintakurssi (germaaninen filologia): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (germaaninen filologia)

Tunniste: 693405A
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1. periodilla. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 2.-3. vuoden syyslukukausi, kandidaatintutkielmaseminaarin yhteydessä.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 6 h, itsenäistä opiskelua 21 h
Kohderyhmä: Germaanisen filologian opiskelijat
Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa 693405A Kandidatenseminar -kurssia ja sijoitettu sen yhteyteen.
Verkko-oppimateriaali: http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot
 

Sisällöt:

1. kerta

2. kertaa

3. kerta

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
  • Julkaisujen arviointi, mm. Scopus, Google Scholar, Julkaisufoorumi

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen:

Tärkeät päivämäärät:

  • Ilmoittaudu viimeistään ma 1.10.2018.

  • Lähiopetusviikot: 40-41

Tiedonhakutehtävä