Skip to main contentTiedonhankintakurssi (kauppatieteet): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (kauppatieteet)

Tunniste: 724050A
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 6 h, itsenäistä opiskelua 21 h
Kohderyhmä: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on osa 724050A Kauppatieteiden kandidaatintutkielma -kurssia ja on sijoitettu sen yhteyteen.
Verkko-oppimateriaali:
http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Lähitapaamiset

Opetus sisältää kolme pakollista yhteistapaamista: 3 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa.

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman viikon aikana johonkin toiseen tämän kurssin ryhmään:

Kurssin sisältö

1. viikko

 • kurssin esittely
 • tieteellisen tiedonhankinnan perusteet | Tieteellinen tiedonhankinta
 • RefWorks-viitteidenhallintaohjelma: käyttäjätunnuksen luominen, viitteiden siirto RefWorksiin ja järjestäminen kansioihin, tekstinsisäisten viittausten ja lähdeluettelon tekeminen Write-N-Cite -ohjelman avulla
 • tietokantojen esittelyä: mm. Google Scholar, Oula-Finna, Academic Search Premier (Ebsco) | Kauppatieteiden tiedonhaun opas

2. viikko

 • hakutulosten arviointi ja haun muokkaaminen
 • tietokantojen esittelyä: mm. Business Source Complete (Ebsco), Business Databases (ProQuest), Emerald

3. viikko

 • helmenkasvatusstrategia tiedonhaussa
 • tieteellisten julkaisujen arviointi, esimerkkitietokantoina mm. Scopus, Google Scholar, Julkaisufoorumi
 • tietokantojen esittelyä: mm. yliopistojen julkaisuarkistot, e-kirjat

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen:

Tärkeät päivämäärät:

 • Ilmoittaudu viimeistään ke 10.1.2018.

 • Lähiopetusviikot: 3-5

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000