Skip to main contentKauppatieteet: Tieteellinen kirjoittaminen

Kauppatieteiden tieteenalakohtainen sivu

Hyvä muistaa

Ota viitteidenhallintaohjelma käyttöön heti, kun aloitat tiedonhaun seminaarityötä, opinnäytetyötä tai tutkimusta varten. Lähdeviitteesi pysyvät järjestyksessä ja lähdeluettelon tekeminen on helppoa.

 RefWorks viitteidenhallintaohjelma (Legacy RefWorks)

New RefWorks

Viitteidenhallinta

uusirefworks

Siirrä hyvät viitteet talteen RefWorks- tai New RefWorks -viitteidenhallintaohjelmaan.

RefWorksin avulla voit:
- luoda tietokannan itse valituista viitteistä
- kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille

RefWorks-opas

New RefWorks -opas

Lisäksi avoimesti saatavia viitteidenhallintaohjelmia, mm. Mendeley, BibTeX, Zotero.

Mendeley-opas (Tampereen yliopiston kirjasto)

Viittaaminen lakeihin ja asetuksiin

Tekstissä

Lakitekstiin viitattaessa ilmoitetaan lain virallinen lyhenne (joka on määriteltävä, kun se esiintyy tekstissä ensimmäistä kertaa), luku, pykälä ja momentti.
Esim. (KPL 3:9.2 §)

Säädöslyhenteiden kirjoitusasun voi tarkistaa Finlex- tai Edilex -tietokannoista tai Suomen laki -teoksista tai Suomen säädöskokoelmasta, esim. https://www.edilex.fi/lainsaadanto/lyhenteet

Lähdeluettelossa

Kirjanpitolaki 31.12.1997/1336.

Valmis gradu Laturiin

SYÖTÄ VALMIS GRADUSI LATURIIN

Laturi on järjestelmä, jonka kautta opiskelijat syöttävät opinnäytteensä tarkastettavaksi, hyväksyttäväksi sekä saataville kirjastoon ja yliopiston arkistoon. Järjestelmä otetaan käyttöön v. 2013 alussa.

Avuksi tieteelliseen kirjoitustyöhön

Tutkimuksen julkaiseminen

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi

Hyvää suomen kieltä

Urkund


HYVÄ TIETEELLINEN KÄYTÄNTÖ

Urkund on lähdeviitemerkintöjen tarkistamiseen ja plagioinnin ehkäisemiseen tarkoitettu tietojärjestelmä.

Apua tiedonhakuun

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000