Skip to main contentVapaakappaleaineisto: Vapaakappaleaineistot

 

Vaikka julkaisu löytyisikin vapaakappalearkistosta, siitä voi aina tarvittaessa tehdä hankintaehdotuksen, jolloin se voidaan hankkia myös muihin kokoelmiin.

Vapaakappaleena saadut kirjat

Painetut kirjat sijoitetaan pääosinTiedekirjasto Pegasuksen arkistokokoelmaan. Jokaisella julkaisulla on oma P F –alkuinen sijaintinumero ja sen voi tilata käyttöön OULA-kokoelmatietokannasta tai kirjaston asiakaspalvelusta.

Elektroniset kirjat ovat käytettävissä Tiedekirjasto Pegasuksen 3. kerroksessa sijaitsevilla vapaakappaletyöasemilla. Aineiston tiedot löytyvät osittain OULA- ja FENNICA-tietokannoissa.

Vapaakappaleena saadut lehdet

Painettujen lehtien tiedot löytyvät OULA-kokoelmatietokannasta omalla sijaintitunnuksellaan. Lehtiä voi tilata luettavaksi OULA-FINNA-tietokannasta tai kirjaston asiakaspalvelusta

Pienpainatelehtiin kuuluvia aikakauslehtiä (esimilmoitus-, tapahtuma- ja jäsenlehdet jne.) ei säilytetä kirjastossa lukuunottamatta joitakin pohjois-suomalaisia pienpainatelehtiä. Painettuja sanomalehtiä ei saada kirjastoon vapaakappaleina, vaan niitä hankitaan kokoelmiin tarpeen mukaan joko painettuna tai elektronisena. Vanhemmat sanomalehdet ovat käytettävissä mikrofilmeinä.

Elektronisten lehtien löytyvät osittain OULA- ja FENNICA-tietokannoissa. Elektronisia lehtiä löytyy vapaakappaletyöaseman eri aineistokokonaisuuksista:

 • Verkkoarkistoon arkistoituu vapaasti verkossa luettavia lehtien verkkosivuja 
 • Variaan on tallennettu mm. lehtipalvelujen lehtiä
 • Digitoiduista aineistoista löytyy koko ajan lisää lehtiä:
 • ennen 1930 julkaistut lehdet ovat vapaasti käytettävissä digi.kansalliskirjasto.fi
 • vuodesta 1930 julkaistut lehdet ovat käytettävissä vain vapaakappaletyöasemilla

Muu vapaakappaeena saatu aineisto

Virallisjulkaisut, komiteanmietinnöt, Suomen viralliset tilastot ja kartat on sijoitettu Tiedekirjasto Pegasuksen 3. krs. avokokoelmaan, missä asiakkaat voivat selailla ja käyttää näitä aineistoja. Julkaisujen tiedot löytyvät OULA-FINNA-tietokannasta lukuunottamatta kartta-aineistoa.

Uusimmat vapaakappaleena saadut kartat ovat Tiedekirjasto Pegasuksen 3. krs avokokoelmatiloissa selattavissa. Muiden kartta-aineistojen tietoja voi etsiä MELINDA-tietokannasta ja niitä voi tiedustella kirjaston tietoaineistopalveluista kirjasto.kokoelmat@oulu.fi.

Pienpainatteet talletetaan Kansalliskirjastoon ja Turun yliopiston kirjastoon. Oulun yliopiston kirjastossa on jonkin verran aiemmin kokoelmiin kertyneitä Pohjois-Suomea koskevia pienpainatteita, jotka on sijoitettu luetteloimattomaan Tiedekirjasto Pegasuksen arkistokokoelmaan. Niitä voi tiedustella kirjaston tietoaineistopalveluista kirjasto.kokoelmat@oulu.fi.

Kansalliskirjaston digitoimia pienpainatteita löytyy DORIA-julkaisuarkistosta sekä DIGI-palvelusta.

Vapaakappaleaineistojen tietoja sisältäviä tietokantoja ja hakemistoja

OULA-FINNA-tietokanta

 • viite- ja saatavuustiedot Oulun yliopiston kirjaston painetusta vapaakappaleaineistoista
 • pienpainatteita ja karttoja ei ole luetteloitu OULA-kokoelmatietokantaan

FENNICA-tietokanta Suomen kansallisbibliografia

 • viitetiedot suomalaisesta julkaisutuotannosta (kirjoista, lehdistä, kartoista)
 • Fennicasta löytyy myös elektronisten vapaakappaleiden tietoja

MELINDA-yhteistietokanta

 • viite- ja saatavuustiedot yliopisto-, ammattikorkekoulu- ja erikoiskirjastojen aineistoista (kirjoistalehdistäkartoista)
 • Melindaan tulevat vaiheittain mukaan myös yleisten kirjastojen aineistot

ARTO-artikkelitietokanta

 • viitetietoja kotimaisten aikakauslehtien ja kokoomateosten artikkeleista
 • viitetietojen lisäksi löytyy linkkejä myös artikkelien kokoteksteihin

DORIA-julkaisuarkisto

 • Kansalliskirjaston digitoimia, vapaasti käytettäviä aineistoja
 • kirjoja, karttoja, pienpainatteita, äänitteitä, käsikirjoituksia jne.

DIGI digi.kansalliskirjasto.fi

VIOLA Suomen kansallisdiskografia

 • tietoja kotimaisista äänitteistä ja nuoteista

Verkkoarkiston hakemisto

 • palvelu, jossa voi tarkistaa, mitä verkkosivuja arkistoon on tallennettu
 • arkiston varsinaista sisältöä on mahdollisuus katsella ja kuunnella vain vapaakappaletyöasemilla

Radio- ja TV-arkiston hakemisto

 • palvelu, jossa voi tarkistaa, mitä ohjelmia arkistoon on tallennettu
 • arkiston varsinaista sisältöä on mahdollisuus katsella ja kuunnella vain vapaakappaletyöasemilla

Muuta

Suomessa erilaisia tietoaineistoja digitoivat useat kirjastot, arkistot ja yksityiset toimijat. Kotimaisia, vapaasti käytettäviä, vanhempia digitoituja aineistoja on koottu kirjaston www-sivulle.

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000