Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Viittauskäytännöt ja viitteidenhallinta

Viittauskäytännöt

Lähteisiin viittaamisen tarkoituksena on antaa lukijalle riittävät tiedot tunnistaa ja löytää julkaisu, johon kirjoituksessa viitataan. Näin lukija pystyy helpommin tarkistamaan esitettyjen väitteiden tukena käytettyjen perusteluiden paikkansapitävyyden. Toisaalta viitteillä annetaan tunnustus sille, jolle se kuuluu, eli kirjoittaja ilmoittaa, mistä hän on saanut julkaisuunsa muun kuin itse tuottamansa tekstin.

Katso myös: Hyvä tieteellinen käytäntö ja  Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012).

Lähteisiin viittaaminen muodostuu kahdesta osasta:

  1. lähdeviitteestä (tekstiviitteestä) ja
  2. lähdeluettelosta (kirjallisuusluettelosta)

Lähdeviite ohjaa julkaisun lopussa olevaan lähdeluetteloon (kirjallisuusluetteloon), joka sisältää tarkemmat tiedot tekstissä käytetyistä lähteistä. Lähdeviitteen ja lähdeluettelon tietojen täytyy vastata tarkasti toisiaan, jotta tekstissä mainittu lähde löytyy lähdeluettelosta helposti. Lähdeluetteloon merkitään kaikki ne lähteet, joihin työssä on viitattu.

Lähdeluettelossa viitteet voidaan luetella aakkosjärjestyksessä, numerojärjestyksessä tai aakkos-numerojärjestyksessä. Lähdeviitteiden tarkka merkitsemistapa vaihtelee tieteenaloittain, tieteellisestä laitoksesta tai julkaisusta riippuen. Kirjoittajan on aina tarkistettava, että lähdeviitteet ja lähdeluettelo noudattavat sen yhteisön tai julkaisun käytänteitä, jolle kirjoitus on aiottu.

Nimi- ja vuosijärjestelmä

 

Aakkosjärjestys sopii nimi- ja vuosijärjestelmän (Harvard-järjestelmä) mukaiseen tekstiviittaukseen. Lähdeluettelossa viitteet ovat järjestyksessä tekijöiden sukunimen, yhteisönimen tai julkaisun nimen mukaan. Lähdeluettelo aakkostetaan yleensä ensimmäisen kirjoittajan sukunimen mukaan. Jos kirjoittajilla on sama sukunimi, etunimen mukaan. Nimet aakkostetaan kirjoitusmuodon, ei ääntämisen mukaan (esim. MacDonalds ennen McArthuria). Saman kirjoittajan julkaisut merkitään aikajärjestykseen vanhimmasta uusimpaan.
Kuvan lähde: Ylimäki, M. (2017). Methods for image-based 3-D modeling using color and depth cameras. Oulu: University of Oulu.

Numerojärjestelmä

 

Numerojärjestelmässä (Vancouver-järjestelmä) lähteet numeroidaan siinä järjestyksessä, kun ne mainitaan tekstissä ensimmäisen kerran. Lähdeluettelossa lähteet ovat numerojärjestyksessä. Numerojärjestys sopii silloin, kun lähdeluettelo on lyhyt.

Numeroidun lähdeluettelon viitteet voivat olla myös aakkosjärjestyksessä tekijöiden sukunimien, tai niiden puuttuessa julkaisujen nimien mukaan, minkä jälkeen viitteet numeroidaan juoksevasti. Tekstissä käytetään numeroviitteitä. Aakkos-numerojärjestys sopii silloin, kun lähdeluettelo on laaja.

Kuvan lähde: Viittala, H. (2017). Selected methods for WBAN communications : FM-UWB and SmartBAN PHY. Oulu: University of Oulu.

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000