Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Helmenkasvatus

Helmenkasvatus (citation pearl growing strategy)

Helmenkasvatusstrategiassa lähtökohtana on relevantti dokumentti, sillä haussa etsitään lisää samanlaista kuin se, joka jo tunnetaan. Dokumentin tekijät, nimeke, tiivistelmä, kuvatekstit ja sisällönkuvailussa käytetyt asiasanat tutkitaan ja niistä valitaan hakutermeiksi jatkohakuja varten oleellisesti aihetta kuvaavat termit. Myös ydindokumentin lähdeluettelo kannattaa käydä läpi, sillä myös sieltä voi löytyä käyttökelpoisia viitteitä.

  • Ydindokumenttia uudempaa kirjallisuutta voi löytää hakemalla tietokannasta ne dokumentit, jotka viittaavat ydindokumenttiin.
  • Ydindokumenttia vanhempaa kirjallisuutta voi löytää seuraamalla/tutkimalla ydinartikkelin lähdeluetteloa.
  • Osasta tietokantoja voi saada myös tietokannan ehdottamia ydindokumenttiin liittyviä dokumentteja (related articles), jotka voivat olla sekä uudempia että vanhempia kuin ydindokumentti. Tietokantojen ehdotukset perustuvat yleensä dokumenttien yhteisiin asiasanoihin ja käytettyihin lähteisiin.
  • Uusia hakuja voidaan tehdä ydindokumentista löytyneillä uusilla hakusanoilla tai kirjoittajien nimillä. Ydindokumentista uusia hakusanoja etsittäessä kannattaa tutustua erityisesti otsikkoon, abstraktiin ja käytettyihin asiasanoihin.
 

Viittaavat artikkelit ja lähdeluettelo

Scopus-tietokannassa on helppo tarkastella ydindokumenttiin viittaavia artikkeleita (Cited by) ja lähdeluetteloa (View references). Kuvan lähde: Scopus <http://www.scopus.com> 25.8.2014

Samankaltaisia artikkeleita -työkalut

Scopuksen Related documents -työkalun avulla voi tarkastella joko lähdeluettelon, tekijöiden tai asiasanojen perusteella samankaltaisten artikkelien luetteloita. Kuvan lähde: Scopus <http://www.scopus.com> 25.8.2014.

Ydindokumentin asiasanat

Medline-tietokanta tarjoaa mahdollisuuden jatkaa hakua automaattisesti ydindokumentin asiasanalla. Kuvan lähde: Medline-tietokanta, Ovid Technologies <http://ovidsp.uk.ovid.com/spa/ovidweb.cgi?> 28.6.2011.

Saman artikkelin asiasanat Scopus-tietokannassa, joka sisältää asiasanoja useista eri sanastoista ja tesauruksista. Kuvan lähde: Scopus <http://www.scopus.com> 2.6.2017.

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000