Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Hakutulosten arviointi ja parantaminen

Hakutulosten arviointi ja parantaminen

Arviointi on oleellinen osa systemaattisen tiedonhaun prosessia sen jokaisessa vaiheessa. Tiedonhaun tuloksena saatu hakujoukko on usein ensimmäisenä arvioinnin kohteena ja tulosjoukon tarkastelemiseen onkin tietokannoissa olemassa erilaisia hyödyllisiä lajittelu- ja analyysitoimintoja. Tulosjoukon kokoon - onko viitteitä liikaa vai liian vähän - vaikuttaa myös moni tekijä ja mm. omaa tiedonhakutapaansa muokkaamalla voi parantaa hakutuloksen määrää ja relevanssia.

Yksittäisen viitteen arvioinnissa huomio kiinnitetään viitteen relevanssiin, luotettavuuteen, objektiivisuuteen, laatuun, kattavuuteen ja ikään. Merkitystä on myös sillä, miten aineisto - kirja, koko artikkeli, patentti jne. - on mahdollista saada käyttöön. Hakutulosten arviointi on oleellinen osa tieteellistä tiedonhankintaa ja perusta myös mahdolliselle uutuusseurannalle.

 

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000