Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Internet-lähteiden arviointi

Internet-lähteiden arvioinnista

Internet-lähteissä on otettava erityisesti huomioon tietojen luotettavuus, lähteen pysyvyys, dokumentin saatavuus ja tekijänoikeuskysymykset.

WWW-tiedonhaun laadun arvioinnissa pätevät pitkälti samat kriteerit kuin yllä olevassa taulukossa. Lisäksi www-sivujen laadun arvioinnissa on syytä kiinnittää huomiota ainakin sivun URL-osoitteeseen, domainiin ja siihen, millä palvelimella sivut sijaitsevat.

Lisäksi www-sivuja evaluoitaessa kannattaa tarkistaa sivuston perimmäinen tavoite, eli se, mitä sivun julkaisija kertoo itsestään. Samalla kannattaa etsiä tieto siitä, milloin sivut on viimeksi päivitetty.

Tekstin sisällön arvioinnissa linkit julkaisussa ja julkaisuun kertovat sivun sisällöllisestä laadusta. Mikäli kirjoittaja on outo, voit etsiä tietoja hänestä esim. hakukoneilla ja viitetietokannoista.

  • Onko internet-dokumentin tekijä tiedossa?
  • Mikä on tekijän tausta? Onko tiedon tuottanut tunnettu virasto, organisaatio tai asiantuntija. Eri tiedontuottajiin luotetaan eri tavoin. Luotettavimpina pidetään viranomaisten ja yliopistojen julkaisemia sivuja.
  • URL eli www-sivun osoite kertoo usein organisaation. Yhteystiedot paljastavat tekijän taustan.
  • Milloin sivu on viimeksi päivitetty? Ovatko tiedot ajan tasalla vai tarvitsevatko ne päivitystä?
  • Onko tiedon sisältö sama useammassa lähteessä, voiko tietoa verrata muihin saman aihepiirin lähteisiin?
  • Miten objektiivista tai subjektiivista tieto on, ovatko tiedot faktoja vai mielipiteitä?
  • Miten laajasti tietoa on tarjolla, onko esimerkiksi eri näkökulmat otettu huomioon?
  • Mikä on sivujen tarkoitus? Miksi tieto on julkaistu?
  • Kenelle tieto on suunnattu, kohderyhmän vaikutus verkossa julkaistun aineiston sisältöön?

Lisätietoja:

http://libweb.uoregon.edu/guides/findarticles/credibility.htmlhttp://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html
http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/webeval.html
http://lib.nmsu.edu/instruction/evalcrit.html

 

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000