Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Tekijänoikeus ja plagiointi

Julkaisujen tekijänoikeudet

Artikkelin tai opinnäytteen tekijänoikeus kuuluu kyseisen teoksen tekijöille. Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus tulla mainituksi, kun hänen teoksestaan tai sen osasta valmistetaan kappale tai se osittain tai kokonaan saatetaan yleisön saataville.

Kirjallisen teoksen tekijänoikeuden haltijalla on tekijänoikeuslain mukaan oikeus valmistaa työstä kappaleita ja saattaa se yleisön saataville. Jos tutkija on allekirjoittanut julkaisusopimuksen, jossa kaikki oikeudet artikkeliin siirtyvät kustantajalle, kustantaja tai lehti saattaa kieltää mm. avoimen arkistoinnin.

Tekijänoikeudenalaista aineistoa ei saa käyttää ilman lupaa. Tällaista aineistoa ovat mm. erilaiset valokuvat, piirrokset, kartat ja valokuvat.

Plagiointi

"Luvatonta lainaamista (plagiarism) on jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan esittäminen omanaan. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi. " (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, s. 9). Alkuperäisen lähteen ilmoittaaminen on siis tärkeää, jottei syyllistyisi plagiointiin.

Oulun yliopistolla on käytössä Urkund, tekstin vertailuohjelma, joka vertaa sinne lähetettyä dokumenttia kaikkiin aikaisemmin Urkundiin lähetettyihin töihin, internet-aineistoon ja Urkundin yhteistyökumppaneiden suojattuihin tietokantoihin.

Internetissä on myös ilmaiseksi käytettäviä plagiaatintunnistussovelluksia, ks. esim. Top 10 Free Plagiarism Detection Tools For eLearning Professionals

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000