Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Asiasanastot eli tesaurukset

Asiasanastot

Tietokannoissa on usein käytössä jokin vakiintunut asiasanasto eli tesaurus. Kun dokumentti, esim. artikkeli, viedään tietokantaan, sen keskeinen sisältö kuvaillaan asiasanastosta valittavilla termeillä. Asiasanoja ja asiasanastoja voidaan hyödyntää monin tavoin sekä hakusanojen valinnassa että tiedonhaussa.

Asiasanastoissa on usein kuvattu asiasanojen väliset suhteet (laajemmat, suppeammat ja rinnakkaiset termit). Jos viitteitä löytyy vähän, kannattaa haussa käyttää asiasanastosta löytyvää laajempaa termiä. Jos taas viitteitä tulee paljon, kannattaa haussa käyttää suppeampaa termiä. Huomaa, että rinnakkainen termi ei ole yhtä kuin synonyymi.

Asiasanastoissa voidaan myös kertoa, mitä asiasanaa käsitteestä käytetään hakijan kirjoittaman termin sijaan.

Tietokannoissa dokumenttien sisältö kuvaillaan asiasanaston termeillä ja haku on mahdollista rajata koskemaan vain näitä viitteen asiasanakenttään sijoitettuja asiasanoja. Tiedonhaussa asiasanat on aina tarkistettava käytettävästä tietokannasta, koska asiasanastot ovat usein tietokantakohtaisia.

Kontrolloitua asiasanastoa kutsutaan myös tesaurukseksi. Tesaurus on usein jonkin tieteenalan erikoissanasto. Asiasanastot voivat olla myös yleisiä, tietokannoista ja aihealueista riippumattomia.

 

Tiedonhaussa kannattaa tarkistaa, mitä asiasanaa käsitteestä käytetään kyseisen tietokanna viitteiden sisältöä kuvailtaessa. ProQuestin kautta käytettävän Eric-tietokannan tesauruksesta on nähtävissä, että termistä left handed writer käytetään tietokannassa asiasanaa handedness. Kuvan lähde:  ProQuest <http://search.proquest.com> 14.7.2017

 

 

Yleinen suomalainen asiasanasto on luonteeltaan yleinen, tietokannoista ja aihealueista riippumaton sanasto.
Kuvan lähde: Yleinen Suomalainen Asiasanasto <http://finto.fi/ysa/fi/> 3.11.2016

Vapaat hakusanat vs. asiasanat

Vapaat hakusanat

Asiasanat

  +    vapaat hakusanat ovat joustavia

  +   viitemäärä pienempi ja sisältää enemmän relevantteja viitteitä

  +   voi käyttää uusinta terminologiaa ja aiheen täsmällisiä nimityksiä

  +   jos on olemassa aihetta kuvaava asiasana, ei tarvitse keksiä vaihtoehtoisia ilmaisutapoja

     viitemäärä kasvaa helposti suureksi

     asiasanat ovat joustamattomia, asiasanojen uudistuminen voi olla hidasta

     epärelevanttien viitteiden osuus suurempi

     asiasanaston termit eivät ehkä vastaa puhekielen yleistyneitä termejä

     mietittävä synonyymejä, erilaisia kirjoitusasuja ym.

    tietokannoissa on yleensä tietokantakohtaiset asiasanastot ja on perehdyttävä kunkin haettavan tietokannan asiasanastoon erikseen

     hakusanat voivat edustaa eri kirjoittajilla eri käsitteitä

 

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000