Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Hakusanat

Hakusanojen etsiminen

Kun tiedonhaun aiheen on jäsennetty ja täsmennetty, minkälaista tietoa tarvitaan,on aika kuvata aihetta hakusanoin. Hakusanoina käytetään yleisesti

  • ongelman keskeisiä käsitteitä
  • käsitteiden synonyymeja ja vieraskielisiä vastineita
  • rinnakkaisia, laajempia ja suppeampia termejä
  • luokituskoodeja.

Tutkimusalueen käsitteistöön ja terminologiaan tutustumisessa apuna voidaan käyttää lehtiartikkeleita, hakuteoksia, käsikirjoja, sanakirjoja, asiasanastoja jne. Asiasanastoista ja sanakirjoista löytyy alan terminologiaa ja käsitteitä. Ne voivat sisältää myös termien vieraskieliset vastineet. Käsikirjat mm. sisältävät laajoja artikkeleita, joista saa hyvän peruskäsityksen aihealueesta. Lehtiartikkeleista löytyy paitsi terminologiaa myös erilaisia kirjoitusasuja ja ilmaisuja.

Hakutermejä kannattaa etsiä myös alan tietokannoista ja niiden tesauruksista sekä aihetta käsittelevistä artikkeleista. Scopuksen Keyword-työkalulla voi tarkastella tulosjoukon dokumenteille annettuja asiasanoja. Esimerkissä on etsitty lisää hakusanoja termille social media. Kuvan lähde: Scopus <www.scopus.com> 16.5.2017

Alla olevat työkalut ovat hyödyllisiä minkä tahansa aiheen kohdalla.

Synonyymit ja vaihtoehtoiset ilmaisu- ja kirjoitusmuodot

Hakusanojen valintaan vaikuttaa lisäksi käytettävä tietokanta esim. onko tietokanta monitieteellinen vai tietyn alan erikoistietokanta, minkälaista tietoa se sisältää ja mitä hakutekniikoita voi käyttää. Tiedonhaun toteutuksessa on huomioitava mm. hakusanojen eri ilmenemismuodot kuten yksikkö- ja monikkomuodot, muut taivutukset ja erilaiset kirjoitustavat. Ne huomioidaan tietokannoissa eri tavoin, ja käytännöt on aina tarkistettava tietokannan ohjeista. Tavallisimpia keinoja tähän ovat erilaiset katkaisu- ja korvausmerkit. Tietokannoissa on yleensä myös erilaisia automaattisia toimintoja, joiden toimintaperiaatteet on yhtä lailla tunnettava.

Kattavan hakutuloksen saamiseksi on syytä miettiä myös termien synonyymejä, vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja ja kirjoitusmuotoja. Esimerkiksi lintuinfluenssa-termille löytyy useita synonyymejä ja ilmaisumuotoja.

Hakutermeissä kannattaa huomioida myös erilaiset kirjoitusmuodot ja lyhenteet.

Esimerkkejä amerikanenglannin ja brittienglannin erilaisista kirjoitusmuodoista ja termistöstä.

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000