Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Hakusanojen yhdistäminen

Haku hakulauseen avulla

Haku hakulauseen avulla on perinteisesti ollut monipuolisimmat hakumahdollisuudet tarjoava hakustrategia etsittäessä kattavasti tietoa tiettyyn aiheeseen.

Kun hakuongelma muokataan konkreettiseksi hakulauseeksi, haettava aihe jaetaan ensin osiin ja käsitteet kuvataan vaihtoehtoisilla termeillä, rinnakkaisilla käsitteillä ja synonyymeilla. Hakusanat katkaisumerkkeineen ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen. Ennen hakua on mietittävä mm. seuraavia asioita:

  • ongelman keskeiset käsitteet
  • käsitteiden synonyymit ja rinnakkaiset, laajemmat ja suppeammat vastineet
  • tarvitaanko muita rajauksia (esim. kieli, vuosi)
  • miten hakusanat yhdistetään

Hakulauseen suunnittelu

Esimerkiksi tiedonhaku aiheesta "tsunamien varoitusjärjestelmät" aloitetaan ryhmittelemällä aihe kahteen keskeiseen käsitteeseensä. Tämän jälkeen käsitteille mietitään mm. laajempia, suppeampia ja rinnakkaisia termejä sekä erilaisia kirjoitustapoja. Sanajoukoista valitaan tarkoituksenmukaiset hakusanat ja muodostetaan niistä hakulause. Sanat yhdistetään sopivilla operaattoreilla ja varustetaan katkaisu- ja korvausmerkeillä tietokannan käytännöt huomioon ottaen. Myös fraasien ilmaisemistapa on muistettava tarkistaa tietokannan ohjeista. Kuvassa hakusanapilvestä valituista sanoista on muodostettu hakulause:
(tsunami* OR "seismic sea wave*") AND (tsunameter* OR "warning system*" OR "alarm system*" OR alarmsystem*)

Kun hakulause on kerran muodostettu, se on suhteellisen helposti siirrettävissä eri tietokantoihin. Hakulausetta on vain tarvittaessa muokattava kunkin tietokannan ohjeiden mukaiseksi, koska mm. operaattorit, fraasin ilmaiseminen ja sanojen taivutusmuotojen huomioiminen ovat yleensä tietokantakohtaisia.

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000