Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Haun kohdistaminen hakukenttiin

Haun kohdistaminen hakukenttiin

Tiedonhaku voidaan tarkentaa kohdistamalla haku tietueen eri kenttiin, kuten artikkelin otsikkoon, tiivistelmään, asiasanoihin, tekijöihin tai julkaisuvuoteen. Tieteenalasta riippuen tietokannat voivat sisältää myös esim. kemiallisten yhdisteiden kaavoja, DNA-skvenssejä tai kuvia. Lisäksi joissakin tietokannoissa hakutulos on ryhmitelty aineistotyypeittäin ja hakujoukosta on mahdollista tarkastella esimerkiksi ainoastaan tieteellisiä, vertaisarvioituja lehtiä. Kenttien sisältö on aina tarkistettava tietokannan ohjeista, sillä kenttien nimet vaihtelevat tietokannoittain ja käyttöliittymittäin. Huomaa, että kaikki tietokannan viitetietueet eivät välttämättä sisällä jokaista kenttää.

Tietokannoissa on yleensä käytettävissä hakulomakkeita, joissa kentät voi valita alasvetovalikoista, sekä hakulaatikoita, joissa voi käyttää komentohakua ja kenttärajauksiin kenttätunnuksia. Usein komentohaku tarjoaa enemmän kenttiä kuin hakulomakkeen alasvetovalikko.

Kaikkiin kenttiin kohdistettuna haku voi tuottaa suuren hakutuloksen, jossa on mukana myös epärelevantteja viitteitä. Kun haetaan tietoa tietystä aiheesta kannattaa haku yleensä rajata otsikkoon, tiivistelmään ja asiasanoihin, jos se tietokannassa on mahdollista. Kokotekstihakua kannattaa käyttää, kun esim. etsii faktatietoa, aihe on hyvin tarkkaan rajattu tai siitä on muuten vaikea löytää tietoa.

ProQuest: hakukentät

ProQuest-käyttöliittymän Advanced Search -hakulomakkeessa kenttätunnukset voi valita alasvetovalikoista. Anywhere except full text -kenttä kohdistaa haun kaikkiin kenttiin paitsi kokotekstiin. Anywhere kohdistaa haun myös kokotekstiin sellaisissa tietokannoissa, jotka sisältävät kokotekstejä.
Kuvan lähde: ProQuest  <http://search.proquest.com> 6.7.2017

ProQuest: Kohdistus kenttiin

Kaikkiin kenttiin kohdistetty vapaasanahaku termillä "supply chains management" tuottaa viitteitä, joissa hakusanat voivat esiintyä missä tahansa kentässä: Esimerkkiviitteessä termi löytyy otsikosta (Title), tiivistelmästä (Abstract) ja asiasanakentistä (Subjects).
Kuvan lähde: ProQuest <http://search.proquest.com> 10.7.2017

 

Asiasanahaku

Tietokannoissa on usein käytössä jokin vakiintunut asiasanasto eli tesaurus. Kun dokumentti, esim. artikkeli, viedään tietokantaan, sen keskeinen sisältö kuvaillaan asiasanastosta valittavilla termeillä ja termit sijoitetaan viitteessä asiasanat-kenttään (Descriptors, Controlled terms, Index Terms ...). Tietokantojen käyttöliittymissä on yleensä tarjolla asiasanahaku-mahdollisuus, jolla haku rajataan asiasanakenttiin. Asiasanoituksen tarkoituksena on auttaa tiedonhakijaa relevanttien viitteiden löytämisessä.

Scopus: haun kohdistaminen asiasanoihin

Asiasanahaku hakee termiä supply chain management ainoastaan viitteen asiasanakentistä.
Kuvan lähde: Scopus <https://www.scopus.com/> 7.7.2017.

Luokitushaku

Useissa tietokannoissa käytetään myös luokitusjärjestelmiä dokumenttien sisällönkuvailuun. Luokituskoodit sijaitsevat tietueessa omassa kentässään (classification codes, cc, ...) ja niitä voi hyödyntää myös tiedonhaussa haun täsmentämisessä.

Mathscinet_luokitushaku

MathSciNet-tietokanta käyttää MSC-luokitusta (Mathematics Subject Classification). Luokitushaku antaa tulokseksi viitteitä, joiden luokitus-kentässä esiintyy koodi 22E15.
Kuvan lähde: MathSciNet <http://www.ams.org/mathscinet/> 10.7.2017.

Scopus: luokitushaku

Scopuksen Advanced-haussa voi koodivalikosta löytyvien kenttien lisäksi hakea esim. ASJC-luokituksen (All Science Journal Classification) mukaisesti. Esimerkiksi SUBJTERMS(2216) tekee haun arkkitehtuurin aihealueen artikkeleista. ASJC-koodit löytyvät sivulta https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/15181/supporthub/scopus/related/1/.
Kuvan lähde: Scopus <http://www.scopus.com> 10.7.2017

Muita kenttiä

Kenttä

Esimerkki

Haku kannattaa kohdistaa tähän kenttään, kun...

Otsikko, nimike (Title)

TI: An organizational decision support system for effective R and D project selection 

 • Etsitään tiettyä artikkelia
 • Halutaan testata hakusanojen ja  hakulauseen toimivuutta
 • Halutaan hakutulokseen vain relevantteja viitteitä

Tekijä (Author)

AU: Tian, Qijia; Ma, Jian; Liang, Jiazhi; Kwok, Ron C. W.; Liu, Ou

 • Halutaan selata tietyn tutkijan kirjoittamia artikkeleita

Affiliaatio (Affiliation)

AFFIL: University of Oulu, Oulu, Finland

 • Kun etsitään tietyssä tutkimuslaitoksessa, yliopistossa tai maassa tehtyjä tutkimuksia

Julkaisu, lähde (Source)

SO: Decision Support Systems, v 39, n 3, May, 2005, p 403-413

 • Halutaan selata tietyssä lehdessä julkaistuja artikkeleita

Julkaisutyyppi (Publication/ Document type)

RT: Journal-Paper

 • Halutaan vain tietyn tyyppisiä dokumentteja (esim. konferenssijulkaisuja, review-artikkeleita...)

 Kieli (Language)

LA: English

 • Halutaan esim. vain englanninkielisiä julkaisuja

Tiivistelmä (Abstract)

AB: Research and development (R and D) project selection is an important task for organizations with R and D project management. It is a complicated multi-stage decision-making process, which involves groups of decision makers …

 • Haettaessa aihetta kuvaavilla hakusanoilla
Kokoteksti (html, pdf)
 • Kun etsitään yksittäistä faktaa
 • Kun aiheesta on vaikea löytää mitään tietoa

Julkaisuvuosi (Publication year)

 • Kun halutaan rajata hakutulosta julkaisuvuoden perusteella

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000