Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Julkaisujen saatavuus

Julkaisujen saatavuus

Painetut kirjat

Kirjojen etsiminen kannattaa aloittaa Oula-Finnasta. Kun etsitty julkaisu on löytynyt, saatavuusnäyttö kertoo julkaisun perustiedot sekä sijainti- ja saatavuustiedot. Sijainti-linkillä voi tarkistaa kirjan hyllyluokan sijainnin kirjaston kartalla. Lainassa olevaan kirjaan voi tehdä varauksen ja paikalla olevaan aineistopyynnön.

Yhteislainaus on palvelu, jonka kautta Oulun yliopiston kirjaston asiakkaat voivat itse tilata maksutta kirjoja Kuopiossa sijaitsevasta Varastokirjastosta, Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastosta ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjastosta. Yhteislainauksen kautta on mahdollista tilata vain saatavana olevia kirjoja. Sen kautta ei voi varata lainassa olevia kirjoja.

Kaukopalvelu tilaa toisista kirjastoista lainoja ja kopioita sellaisista julkaisuista, joita ei ole Oulun yliopiston kirjastossa. Lehtiartikkelit toimitetaan yleensä kopioina. Kaukopalvelun www-sivuilta löytyvät lomakkeet, joiden avulla kaukopalvelupyynnön voi lähettää.

Voit lainata kirjoja myös yleisistä kirjastoista ja ammattikorkeakoulujen kirjastoista

Voit myös pyytää kirjan hankkimista kirjaston www-sivuilta löytyvien hankinta- ja tilauslomakkeiden avulla.

Oula-Finna: Kirjat
 
Oula-Finnassa voi aineistotyypin rajata kirjoihin.
Kuvan lähde: Oula-Finna <https://oula.finna.fi/> 26.7.2017

E-kirjat

Oulun yliopistolla käytettävissä olevat elektroniset kirjat löytyvät e-kirjaoppaan tai Oula-Finnan kautta. Oulasta löytyvien elektronisten kirjojen yhteydessä on linkki, jonka kautta pääsee suoraan e-kirjaan. E-kirjapalvelut löytyvät tieteenalaoppaista ja niissä voi tehdä hakuja myös kirjojen sisältöön. Lisää tietoa e-kirjojen lataamisesta löydät e-kirjaoppaasta.

Ellibs

Ellibs-webkirjastosta kirjat ladataan verkosta tietyksi ajaksi omalle koneelle. Palvelu vaatii kirjautumisen.
Kuvan lähde:<https://www.ellibslibrary.com/> 3.7.2017

Google Kirjat

Google Book Search (Kirjat) on hyvä apuväline kirjojen etsimiseen. Sen avulla voit etsiä kirjoja (tai niiden tietoja) eri kustantajien ja kirjastojen sivuilta. Tekijänoikeuksista riippuen kirjasta voi saada näkyviin viitteen, sisällysluettelon, näytteitä sisällöstä tai joissakin tapauksissa kokotekstinkin.
Kuvan lähde: <http://books.google.fi> 3.7.2017

Lehtiartikkelit

Oula-Finnasta lehden nimellä etsittäessä käytetään Kirjat, lehdet, tietokannat -hakua, artikkelin nimellä etsittäessä Artikkelit-välilehteä. Katso myös tarkemmat Oula-Finnan ohjeet Mitä milläkin Oula-haulla löydät?

Artikkelin etsiminen Oula-Finnasta artikkelin otsikon mukaan

Oula-Finnasta artikkelin nimellä etsittäessä käytetään tarkennetun haun Artikkelit-välilehteä. Katso myös tarkemmat Oula-Finnan ohjeet Mitä milläkin Oula-haulla löydät?

Tämä The Mathematical Intelligencer -lehdessä julkaistu artikkeli on luettavissa mm. Finelib SpringerLink Journals -linkin kautta. Kuva: Oula-Finna <https://oula.finna.fi> 10.3.2017

Artikkelin etsiminen Oula-Finnasta lehden nimen mukaan

Oula-Finnasta lehden nimellä etsittäessä käytetään perushakua tai tarkennetun haun Kirjat, lehdet, tietokannat -välilehteä.  Katso myös tarkemmat Oula-Finnan ohjeet Mitä milläkin Oula-haulla löydät?

The Mathematical Intelligencer -lehden elektronisen version saatavuus näkyy jo hakutuloslistauksessa. Klikkaamalla lehden nimeä avautuu lehden tarkemmat tiedot sisältävä sivu. Kuva: Oula-Finna <https://oula.finna.fi> 10.3.2017

Numerot saatavissa -rivi kertoo, mitkä lehden painetut numerot kuuluvat kirjaston kokoelmiin. Sijaintilinkillä voi tarkistaa painetun lehden sijainnin kirjaston kartalla. Kuva: Oula-Finna <https://oula.finna.fi> 10.3.2017

Artikkelin paikannus viitetietokannoissa

Viitetietokannoista löytyneen artikkelin tiedoissa on SFX-linkki   jonka kautta voi tarkistaa kokotekstin saatavuuden.

SFX-linkitys

SFX on linkityspalvelu, joka mahdollistaa linkitykset eri järjestelmien välillä. Sitä käytetään aineiston paikallistamiseen, eli mielenkiintoisen artikkeli- tai kirjaviitteen löydyttyä voi SFX:n avulla siirtyä artikkelin kokotekstiin tai tarkistaa omasta kirjastotietokannasta painetun kirjan tai  lehden saatavuus.
Kuvan lähde: http://sfx.nelliportaali.fi 3.7.2017

Artikkelin paikannus Google Scholarin avulla

Internetistä löytyy myös yksittäisiä www-julkaisuja ja artikkeleita.

Google Scholar: lehtiartikkelin haku

Google Scholarin avulla voi etsiä eri tieteenaloihin liittyvää tieteellistä tietoa. Kun Google Scholar -palvelun kautta löytyy kiinnostava artikkeli, sen saa avattua kokotekstinä, jos Oulun yliopistolla on suora käyttöoikeus viitteessä mainittuun julkaisuun tai se on vapaasti saatavilla internetissä. Artikkelin viitteen voi tallentaa suoraan RefWorksiin. Kuvan lähteet: http://scholar.google.fi/, http://onlinelibrary.wiley.com/ 6.7.2017

Konferenssijulkaisut

Painetut

Oulun yliopiston kirjastossa olevat painetut kokousjulkaisut ovat löydettävissä Oula-Finna -tietokannasta kokouksen tai konferenssin nimellä. Kokousartikkelin otsikolla voi yrittää hakea kuten lehtiartikkelin otsikolla (Artikkelit-välilehti).

Oula-Finna: konferenssihaku

Etsittäessä kokousjulkaisuja Oulasta aloitetaan haku viitteessä mainituilla kokous- tai kokousjulkaisutiedoilla.  Esimerkissä etsitään kokousjulkaisuja Personal Protective Equipment -seminaarista. Julkaisu on saatavana sekä verkossa että painettuna.
Kuvan lähde: Oula-Finna <https://oula.finna.fi>10.3.2017

Painettuja kokousjulkaisuja ja artikkeleita kannattaa etsiä myös yhteislainauksen kautta. Jos kokousjulkaisua tai -artikkelia ei ole saatavissa Oulun yliopiston kirjaston painetuista tai elektronisista kokoelmista eikä Internetistä, niin sen voi tilata kaukopalvelun kautta. Palvelu on maksullista. Kokousartikkelit toimitetaan yleensä kopioina.

 

Elektroniset konferenssijulkaisut

Useat viitetietokannat ja kokotekstitietokannat sisältävät viitteitä kokousjulkaisuihin ja -artikkeleihin. Oulun yliopistossa käytössä olevat tietokannat löytyvät tiedonhaun tieteenalaoppaiden tai Oula-Finnan kautta. Dokumenttityyppirajauksella haun voi usein rajata pelkästään kokousjulkaisuihin. Tietokannoissa saattaa olla myös kokoustietoja sisältäviä kenttiä ja kenttätunnuksia, joita voi hyödyntää tiedonhaussa.

Konferenssijulkaisut: ACM IEEE

Elektronisessa muodossa olevia konferenssien kokotekstejä löytyy Oulun yliopistossa IEEE/IEE Electronic Library -tietokannasta (IEEE:n ja IET:n konferenssijulkaisut vuodesta 1988 lähtien) sekä ACM Digital Library -tietokannasta (ACM:n konferenssijulkaisut). Näissä molemmissa tietokannoissa on mahdollista selailla konferenssijulkaisuja tai tehdä hakuja niiden artikkeleista.
Kuvan lähteet: IEEE, ACM 6.7.2017

Internetistä löytyy yksittäisten kokousartikkelien lisäksi luetteloita eri alojen kokouksista. Tieteellisten seurojen järjestämistä kokouksista saa parhaiten tietoa seurojen kotisivuilta. Sivuilta löytyy usein myös tietoa konferenssijulkaisuista. Julkaisujen kokoteksteihin pääseminen vaatii usein seuran jäsenyyden tai käyttöoikeusmaksun

Google Scholar: konferenssiartikkelin haku

 

Konferenssiartikkeleita kannattaa etsiä myös Google Scholarin ja muiden Internetin hakukoneiden avulla esimerkiksi konferenssiartikkelin nimellä. Mikäli Oulun yliopistolla on käyttöoikeus löytyneeseen artikkeliin sen saa avattua kokotekstinä.
Kuvan lähde: http://scholar.google.fi/ 6.7.2017

Patenttijulkaisut

Libguides_patentit

Patentteihin liittyvää tietoa sekä myös patenttihakemuksia ja -julkaisuja kokonaisuudessaan on runsaasti saatavilla ilmaiseksi internetin kautta. Patenttitiedon etsinnän voi aloittaa Tiedonhaun tieteenalaoppaista, johon on koottu keskeisiä ilmaisia patenttitietokantoja, patenttiluokituksia ja muita hyödyllisiä linkkejä mm. eri maiden patenttivirastojen sivuille ja internetin patenttipalveluihin.
Kuvan lähde: Tiedonhaun tieteenalaoppaat < http://libguides.oulu.fi/patentit> 6.7.2017

Espacenet: tarkennettu haku

Jos halutaan löytää tietty patenttihakemus tai patentti, niin Euroopan patenttiviraston Espacenet-palvelu on hyvä paikka aloittaa etsiminen. Espacenet sisältää runsaasti patenttihakemusten kokotekstejä vaatimuksineen ja piirustuksineen. Lisäksi löytyy tietoja kyseisen patentin patenttiperheestä ja sitä kautta voi saada myös muita erikielisiä patenttijulkaisuja samasta keksinnöstä. Espacenet sisältää pääasiassa patenttihakemuksia. Tietoa myönnetyistä patenteista tai patentin käsittelytietoja joutuu hakemaan usein useammasta lähteestä. Kuvan lähde: Espacenet <https://fi.espacenet.com/> 6.7.2017

PRH1

Suomessa patenttiviranomaisena toimii Patentti- ja rekisterihallitus. Sen www-sivujen kautta on käytettävissä useita patentteihin liittyviä tietokantoja. Esimerkiksi PatInfosta voi etsiä mm. käsittely- ja voimassaolotietoja PRH:lle tehdyistä patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksista.Julkaisujen kokotekstejä tietokanta ei sisällä, mutta viitteessä on linkki Espacenet-FI-tietokantaan, jonka kautta on mahdollista saada myös julkaisujen suomenkielisiä kokotekstejä. Suomessa voimaan saatetut EP-patentit löytyvät PRH:n FI-EP-tietokannasta.
Kuvan lähde: Patentti- ja rekisterihallitus < https://www.prh.fi/fi/patentit/palvelut_ja_tietokannat/maksuttomattietokannat.html>  6.7.2017

PatInfo: hakemusnumeron muokkaus

Esimerkissä Espacenetista saadulla suomalaisella patenttihakemusnumerolla FI20150005841 halutaan tarkistaa hakemuksen status PatInfo-tietokannasta, tällöin numero muutetaan Patinfon ymmärtämään muotoon eli 20155841. Tietokannan ohjeista näkee, missä muodossa ja monellako merkillä numero ilmaistaan, tarvittaessa voi lisätä tai vähentää välinollia.
Kuvan lähde: PatInfo <https://patent.prh.fi/patinfo/> 6.7.2017

Loading ...

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000