Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Mistä uutta tietoa

Mistä löydät tietoa tieteenalojen kuumimmista trendeistä?

Ajankohtaista tutkimusta seuraavat palvelut

Tieteellisen maailman trendejä seurataan ja analysoidaan monissa palveluissa. Mm. Science Watch -palvelusta voi seurata ajankohtaisia tutkimusaiheita ja tieteen uusimpia trendejä, sekä sitä missä merkittävintä tutkimusta tehdään. Lue lisää ScienceWatch-palvelusta.

ScienceWatch-palvelussa on useita erilaisia osioita, joiden avulla voi seurata tieteen uusimpia trendejä ja ajankohtaista tutkimusta. Kuvan esimerkissä Global Research Reports.
Kuvan lähde: ScienceWatch.com <http://sciencewatch.com> 6.7.2017

Twitter, Facebook -ja muut sosiaalisen median palveluiden tilit

Tutkimusorganisaatioit, tutkimusryhmät tai yksittäiset tutkijat viestivät usein erilaisten sosiaalisen median palveluiden kautta omaan tutkimukseensa liittyvistä aiheista.

Blogit

Monet tutkimusorganisaatiot, tutkimusryhmät ja yksittäiset tutkijat käyttävät blogeja tutkimusprosessinsa edistymisen kuvailuun tai yleisemmin tieteenalansa kysymysten pohdiskeluun ja esille nostamiseen. Blogeissa on usein myös lukijalla mahdollisuus kommentoida kirjoituksia, mikä näin ollen lisää tutkijoiden välistä keskustelua ja verkostoitumista.

Tiettyyn aihepiiriin keskittyviä blogeja löytää yleensä tutkijoiden ja tutkimusryhmien omien sivujen kautta, mutta blogeja voi etsiä myös useiden blogeihin keskittyneiden hakukoneiden avulla: tällaisia ovat esimerkiksi Technorati, Google Blog Search jne. Lisäksi maailmalta löytyy useita kymmeniä erityisesti akateemisia blogeja listaavia palveluita, kuten esim. Academic Blog Portal. Myös tieteellisten lehtien ja seurojen sivuilta löytyy usein lehden/seuran aihealueisiin liittyviä blogeja esim. blogs.nature.com.

Nature.com tarjoaa suuren määrän luonnontieteisiin liittyviä blogeja sivuillansa.
Kuvan lähde: Nature.com <http://blogs.nature.com/> 6.7.2017

Lehtien luetuimmat artikkelit

Tietokannoissa ja lehtien sivuilla voi olla haettavissa erikseen listauksia joko tietyn aihealueen tai lehden luetuimmista artikkeleista. Listausten avulla nähdään, mitkä aiheet ovat kulloinkin ajankohtaisia. Osassa tietokantoja puolestaan voidaan nähdä yksittäisten artikkelien latausmääriä tietyillä aikajaksoilla, mutta ns. top-listoja ei ole saatavissa.

Elsevierin lehdistä on löydettävissä eri alojen tai yksittäisten lehtien "kuumimpia" tutkimusaiheita. Käytännössä listaukset kertovat, mitkä yksittäiset artikkelit ovat kiinnostaneet lukijoita eniten joko yksittäisestä lehdestä tai alakohtaisesti *Popular Articles' -osiosta.
Kuvan lähde: Elsevier <http://www.sciencedirect.com/> 6.7.2017

Mistä löydät tietoa uusimmista tutkimuksista?

Asiantuntijat

Henkilökohtaiset kontaktit asiantuntijoihin ovat nopea tapa hankkia tietoa. Seminaaritapaamiset ja keskustelut tutkijoiden ja opettajien kanssa voivat antaa tärkeää ensi käden tietoa myös sellaisesta tutkimuksesta, jota ei ole vielä virallisesti julkaistu.

Tutkijoiden välinen kommunikointi on Internetin myötä osittain tullut näkyväksi. Mahdollisuuksia antavat erilaiset postituslistat, keskustelupalstat, uutisryhmät ja blogit. Asiantuntijoiden tai heidän taustaorganisaationsa kotisivuilta voi löytää tuoreita artikkeleita ja myös niiden julkaisemattomia versioita.

 

Henkilöiden yhteystietoja on usein koottu esim. yliopistojen tai tutkimuslaitosten asiantuntijarekistereihin. Oulun yliopisto tutkii - tietokannasta voi etsiä asiantuntijoita nimen, hakusanan tai yksikön perusteella.
Kuvan lähde: Oulun yliopisto tutkii -tietokanta <https://solecris.oulu.fi/crisyp/> 7.7.2017

Tutkimusraportit

Tutkimusraportit esittävät ajankohtaisia tutkimustuloksia tutkimuslaitoksilta, viranomaisilta ja yrityksiltä. Raportit ovat usein saatavissa suoraan laitosten ja viranomaisten www-sivuilta.

Konferenssit ja konferenssijulkaisut

Alan muihin asiantuntijoihin verkostoitumiseen ovat alan konferenssit mitä parhaimpia tilaisuuksia. Konferenssit ovat muutenkin oivallisia lähteitä uuden tiedon löytymiselle, sillä konferenssien esitelmissä monista tutkimuksista kerrotaan julkisesti ensimmäistä kertaa.

Tietoa oman alan konferensseista saa parhaiten kollegoilta. Lisäksi on olemassa useita palveluita, joiden avulla voi etsiä tulevia konferensseja. Tällaisia ovat mm. Conference Alerts ja AllConferences.com. Samanlaisia palveluita löytyy lisäksi tieteenalakohtaisina useimmille tieteenaloille esim. tieteellisten seurojen sivuilta. Varsin laajan listan konferensseja seuraavista palveluista voi löytää Wikipedian akateemisia konferensseja käsittelevästä artikkelista.

Esimerkiksi AllConferences.com -palvelusta on löydettävissä tietoa useampien tieteenalojen ja eri aihealueiden tulevista ja menneistä konferensseista. Konferenssijulkaisut on usein lähdetyyppi, joiden kautta tutkimuksista ja niiden tuloksista voidaan lukea ensimmäisenä. Konferenssijulkaisuja on usein vaikea paikallistaa ja saada käsiin. Lue lisää konferenssijulkaisujen hakemisesta.
Kuvan lähde: AllConferences.com <http://www.allconferences.com/> 6.7.2017

Lehtiartikkelit

Lue lisää luvuista Lehtien seuranta ja Aiheenmukainen uutuusseuranta.

Tutkimusrekisterit

Tutkimusrekisterit sisältävät tietoa meneillään olevista ja toteutuneista tutkimushankkeista. Jokaisesta hankkeesta on yleensä ilmoitettu vastuulliset tutkijat sekä usein myös hankkeissa ilmestyneet tutkimusjulkaisut. Tutkimusrekistereitä löytyy yliopistojen ja tutkimuslaitosten www-sivuilta.

Preprintit

Preprintit ovat joillakin aloilla tärkeä lähde tekeillä olevien tutkimusten seuraamiseen. Esim. pääasiassa matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteiden "preprinttejä" sisältävä ArXiv-palvelu on edellä mainituilla aloilla merkittävä lähde uusimpien tutkimusten seuraamiseen.

 

Tieteelliset seurat

Tieteelliset seurat toimivat verkostona tutkijoiden välillä. Ne täydentävät yliopistossa annettua opetusta, tieteellistä tutkimusta ja keskustelua. Oman julkaisutoiminnan ja erilaisten verkostoitumismahdollisuuksien lisäksi tieteelliset seurojen kautta on usein löydettävissä monenlaisia ajankohtaisia sisältöjä kuten mm. multimediaa ja koulutusmateriaaleja. Tieteellisten seurojen kautta on usein löydettävissä tietoa myös alan ajankohtaisista koulutuksista, seminaareista ja konferensseista. Seurat järjestävät koulutusta, seminaareja ja konferensseja myös itse.

Seuraluettelot: Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkopalvelu
Eri maiden tieteellisiä seuroja: Scholarly Societies Project (University of Waterloo Library)

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000