Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Aiheenmukainen uutuusseuranta

Aiheenmukainen uutuusseuranta

Yksi menetelmä oman tutkimusaiheen seurantaan on viitteiden uutuusseuranta aiheenmukaisten hakujen pohjalta. Monissa tietokannoissa ja palveluissa on mahdollista tilata automaattisia RSS-syötteitä ja alert-hälytyksiä. Joskus riittää pelkästään haun tallentaminen ja sen manuaalinen ajaminen tietokannassa myöhemmin haluttuna ajankohtana. Tiedontarve ratkaisee sen, mikä vaihtoehto on milloinkin paras. Monissa tietokannoissa hakujen tallentaminen ja alerttien tekeminen on kuitenkin mahdollista vain palveluun rekisteröityneille asiakkaille.

 

Automaattinen seuranta

Aiheenmukaisen haun tekemisessä kannattaa nähdä vaivaa hyvän hakuprofiilin aikaansaamiseksi, sillä hakuprofiili voidaan useissa tietokannoissa asettaa automaattisen seurannan kohteeksi. Hyvä hakuprofiili varmistaa, että automaattinen seuranta antaa relevantteja viitteitä. RSS-syötteiden ja alert-hälytysten tekeminen on helppoa onnistuneen haun jälkeen ja viitteiden seuraaminen tapahtuu nopeasti.

RSS-syötteitä käytetään yleisesti uusimman tiedon automaattiseen ja reaaliaikaiseen seurantaan, mutta niitä on mahdollista käyttää myös esimerkiksi uusien lehtien sisällysluetteloseurantaan ja artikkeliseurantaan. Kuvan lähde: http://search.proquest.com 12.7.2013.

Alert-seuranta

Alert-seuranta tarkoittaa lyhyesti tiedonhakutulosten automaattista lähetystä ja/tai seurantaa tilaajan sähköpostiin. Tilaaja voi valita kuinka usein alert-palvelu suorittaa haun tietokantaan: esim. päivittäin, kerran viikossa, kerran kuukaudessa tai aina, kun tietokantaan tulee päivityksiä. Lisää aiheesta kappaleessa Alert palvelut http://libguides.oulu.fi/c.php?g=4183&p=711342#s-lg-box-2112945 kohdassa Aiheenmukaiset eli hakulausekealertit (search alert).

Jotkut tietokannat - esimerkiksi Science Direct - mahdollistavat ns. topic alerttien luomisen. Ohjatussa topic alertissa hakuprofiili on ennalta luotu, jolloin loppukäyttäjän tulee vain valita sopiva aihepiiri valikosta. Näin menetellen voidaan ohittaa tiedonhaun tekeminen ennen alertin tilaamista. Kuvan lähde: Science Direct http://www.sciencedirect.com/  12.7.2013

Manuaalinen seuranta

Haun tallentaminen (saving search) on vaihtoehto silloin, jos palvelu ei mahdollista alert-hälytysten luomista tai RSS-syötteiden tilaamista. Hyväksi havaittu hakuprofiili on helppo ajaa tietokannassa manuaalisesti uudelleen läpi. Tallentaminen on kätevää myös silloin, jos tiedonhakutapahtuma jostain syystä keskeytyy: tehty työ säilyy tietokannassa ja hakua voi jatkaa vaikka seuraavana päivänä. Haun tallentaminen toimii myös eräänlaisena muistilistana, jolloin ei hae turhaan samaa asiaa samoilla tavoilla moneen kertaan.

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000