Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Lehtien seuranta

Lehtien seuranta

Monella tutkimus- ja tieteenalalla on omat keskeiset lehtensä, joissa julkaistaan merkittävimmät artikkelit ja joihin kirjoittajat eniten viittaavat. Seuraamalla säännöllisesti uusia julkaisuja pysyy hyvin ajan tasalla aihealueen kehityksessä.

Perinteellisin tapa seurata on käyttää aikakauslehtien sisällysluettelo- eli TOC (Table of Contents)-palveluja, joita tarjoavat  eri lehtipalvelut kuten esim. Emerald, Infotrive, Ingenta, MetaPress ja Sage tai lehtikustantajat esim. Springer, Elsevier ja Wiley omien www-sivujensa kautta. Uutuusseurantaa varten tilaaja laatii listan seurattavista lehdistä ja asettaa niille uutisvahdin, joka tiedottaa tilaajan sähköpostiin aina kun uusi numero on ilmestynyt tai tilaaja seuraa sivustoja uutuussyöte palvelun kautta.

Yleisimmin käytettyjä apuvälineitä ovat alert-palvelu RSS-syöte -palvelu ja suosikkilehtilistat (favorites). Aiheesta enemmän Uutuusseurannan työkalut - osassa.

 

Lehtipalvelut

Esimerkkinä IngentaConnect-lehtipalvelu.
IngentaConnect sisältään n. 25 miljoonan lehtiartikkelin viitetiedot ja n. 31 000 lehden luettelon 250 julkaisijalta. Uutuuspalvelua varten voi tehdä listan niistä lehdistä, joista haluaa sisällysluettelot alert-palveluna tai RSS-syötteenä. Palveluun on myös mahdollista luoda haunmukainen hälytys. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista

Kuvan lähde:  http://www.ingentaconnect.com/ 15.7.2013

Lehtipaketit ja kustantajat

Esimerkkinä personoidut palvelut ScienceDirectissä.
Science Direct (Elsevier)-portaali tarjoaa erilaisia personoituja palveluja. Käyttäjä voi tehdä valituista lehdistä suosikkilistan (favorites) ja käydä niitä lukemassa portaalin kautta tai voi asettaa niille alert-vahtipalvelun tai RSS-uutuussyötteet (article feed). Suosikkilistojen seuraaminen sekä alert-palvelun käyttö edellyttää henkilökohtaisen rekisteröitymisen ja kirjautumisen

Suosikkilehdet (favorites) ja alert-palvelut

Lehden uusimman numeron sisällysluettelo ja artikkeliviitteet sähköpostiin.

Kuvan lähde:  http://www.sciencedirect.com/ 25.7.2011

RSS-palvelu

Uutuuksia voi seurata RSS-lukuohjelmilla. Syötteen asettaminen ei vaadi henkilökohtaista sisäänkirjautumista.

Kuvan lähde :http://www.sciencedirect.com 26.7.2011

Uutuuspalvelut yksittäisissä lehdissä

Uutuusvahteja voi asettaa myös yksittäisiin lehtiin, joissa ilmestyviä artikkeleita haluaa seurata.
Esimerkkinä Nature-lehti

Kuvan lähde: http://www.nature.com/nature/journal/ 15.7.2013

Tulevat artikkelit lehtien kotisivuilla

Useat lehdet tarjoavat käyttöön niin sanotut julkaistavaksi hyväksytyt artikkelit (engl. asap, articles in press) elektronisessa muodossa. Nämä artikkelit voivat olla julkaisuprosessin eri vaiheissa olevia. Niiden viitetiedot ovat siksi usein puutteellisia.

RSS-syötteen asettaminen julkaistavaksi hyväksyttyihin artikkeleihin. Kuvan lähde: Asap http://pubs.acs.org/journal/ 2008

Kuvassa julkaisuprosessin eri vaiheessa olevia artikkeleita. Myös niihin voi laittaa alert- ja RSS-uutuusseurannat.

Kuvan lähde: Articles in press [http://www.sciencedirect.com] 15.7.2013

Suosikkilehdet ja RSS-syöte RefWorks - viitteidenhallintaohjelmassa

RefWorks - viitteidenhallintaohjelmaan voi tehdä suosikkilehdistään listan ja seurata niissä ilmestyviä artikkeleita ja halutessaan tallentaa kiinnostavien artikkelien viitetiedot ohjelman kansioihin. RefWorks -viitteidenhallintaohjelma toimii myös RSS-syötteiden lukuohjelmana.

Kuvan lähde: http://www.refworks.com 15.7.2013

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000