Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Läheisyysoperaattorit

Läheisyysoperaattorit

Läheisyysoperaattoreita käytetään silloin, kun haetaan kahdella termillä, joiden ei tarvitse olla peräkkäin, mutta kuitenkin tietyllä etäisyydellä toisistaan. Läheisyysoperaattori on hyödyllinen, kun etsitään termiä tietyssä asiayhteydessä tai kun haettava asia voidaan ilmaista useammalla samankaltaisella fraasilla (esim. energy policy, policy on energy). Läheisyysoperaattorit ovat tietokantakohtaisia eikä niitä ole käytössä kaikissa tietokannoissa. Läheisyysoperaattoreiden toiminta on tarkistettava käytettävän tietokannan ohjeista.

Esimerkiksi Scopuksessa läheisyysoperaattori W/3 hakee viitteet, joissa hakusanat esiintyvät enintään kolmen sanan päässä toisistaan missä järjestyksessä tahansa. Kuvan lähde: Scopus <http://www.scopus.com> 10.3.2017.

Sanojen etäisyys läheisyysoperaattorissa

Läheisyysoperaattorin numero kertoo, kuinka monta sana sanojen välissä saa maksimissaan olla. Peukalosääntönä sanojen etäisyyden rajoittamisessa voi käyttää esim. seuraavaa:

Sanojen etäisyys Hyödyllinen, kun halutaan löytää.. Esimerkki
0

vierekkäiset sanat.

Hyödyllinen fraasien syonyymejä etsittäessä. Joskus kätevä myös tietokannoissa, joissa automaattinen taivutusmuotojen haku tai sanankatkaisu ei toimi lainausmerkkien sisällä.

(drinking OR potable) W/0 water

 

1-5 samassa fraasissa olevat sanat energy W/3 policy
5-15 samassa lauseessa olevat sanat. Hyödyllinen erityisesti kokotekstihaussa. erosion W/10 vegetation
20-50 samassa kappaleessa olevat sanat. Hyödyllinen kokotekstihaussa. healthcare W/30 Finland

 

 

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000