Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Fraasihaku

Fraasihaku

Fraasi- eli sanaliittohaussa edellytetään yleensä hakusanojen esiintyvän peräkkäin annetussa järjestyksessä, eli hakukone etsii viitteistä täsmällen annettua merkkijonoa. Joissakin tietokannoissa fraasin käsitettä voidaan tulkita löyhemmin, eikä sanojen tarvitse olla juuri määrätyssä järjestyksessä, ainoastaan peräkkäin. Fraasihaun esitystapa on tietokantakohtainen. Kannattaa myös tarkistaa tietokannan ohjeista, miten sanojen taivutusmuodot huomioidaan ja toimiiko esim. automaattinen sanarunkotoiminto fraasissa.

Usein fraasit kirjoitetaan lainausmerkkien väliin, kuten tässä Web of Science -esimerkissä. Ilman lainausmerkkejä hakusanat yhdistetään tässä tietokannassa AND-operaattorilla.  Kuvan lähde: Thomson Reuters - Web of Knowledge (Web of Science) <http://apps.webofknowledge.com> 10.2.2017.

Pienet sanat

Monet hakukoneet jättävät huomioimatta hakuun kirjoitetut prepositot, konjunktiot yms. hyvin yleiset ns. "stop word" -sanat, joilla ei yleensä ole merkitystä hakutuloksen relevanssille. Tietokantojen ohjeista löytyy lista näistä sanoista, samoin kuin ohjeistus siitä miten tulee toimia, jos stop word on jostain syystä liitettävä hakuun esim. fraasin osana.

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000