Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Hakulausekkeen suunnittelu ja Boolen operaattorit

Boolen operaattorit OR, AND ja NOT

Hakusanojen ja -lausekkeiden yhdistämiseen käytetään yleensä Boolen operaattoreita OR, AND ja NOT.
Operaattorien toimintaperiaatteet:

A or B hakee viitteet, joissa on joko hakutermi A tai B tai kumpikin. OR-operaattori laajentaa hakutulosta. Sitä käytetään esim. sanojen synonyymien sekä laajempien ja suppeampien termien yhdistämiseen.

A and B hakee viitteet, jotka sisältävät sekä hakutermin A että B. AND-operaattori tarkentaa hakutulosta. Sitä käytetään, kun halutaan esim. yhdistää haussa kaksi eri aihepiiriä.

A not B hakee viitteet, jotka sisältävät A:n, mutta jättää pois ne viitteet, jotka sisältävät B:n - pois jäävät myös ne viitteet, joissa on sekä A että B. NOT-operaattorilla voi kieltää jonkun termin esiintymisen haussa. Sen käytössä kannattaa kuitenkin olla erittäin varovainen, sillä samalla voi menettää hyviäkin viitteitä.

 

Hakulausekkeen suoritusjärjestys

Hakulausekkeen suoritusjärjestys riippuu käytettävästä tietokannasta. Hakija voi kuitenkin itse määrittää suoritusjärjestyksen käyttämällä sulkuja. Sulkumerkit määrittävät suoritusjärjestyksen siten, että sulkeiden sisällä olevat hakusanat yhdistetään ensin. Ilman sulkuja suoritusjärjestys määräytyy käytettävän tietokannan mukaan.

Kun esimerkiksi halutaan tulokseksi viitteet, joissa on oltava C:n lisäksi joko A tai B:

  • Haku (A OR B) AND C toimii aina oikein
  • Sen sijaan A OR B AND C  -haun suoritus riippuu tietokannasta:
    • jos tietokannssa AND suoritetaan ensin (kuten esim. Web of Science -tietokannassa), haku ei toimi tarkoitetulla tavalla, vaan löytää viitteet, joissa on oltava pelkästään A tai viitteissä on oltava sekä B että C
    • jos tietokannssa OR suoritetaan ensin (kuten esim. Scopus-tietokannassa), haku toimii kuten on tarkoitettu ja löytää viitteet, joissa on oltava C:n lisäksi joko A tai B

Tietokannoissa on myös hakulaatikoita, joiden välisten AND- ja OR-operaattorien suoritusjärjestyksen määrittää kukin tietokanta oman käytäntönsä mukaan. Esim. OULA-tietokannan tarkennetussa haussa hakulaatikot yhdistetään siten, että AND-operaattori suoritetaan aina ensin ja esim. IEEE XPlore-tietokannassa hakulaatikoiden suoritusjärjestys on ylhäältä alaspäin.

Operaattoreiden suoritusjärjestyksen voi tarkistaa tietokannan ohjeista tai Tietokantojen oppaista.

 

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000