Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Field-Weighted Citation Impact (FWCI)

Field-Weighted Citation Impact (FWCI)

Field-Weighted Citation Impact (FWCI) on artikkelikohtainen indikaattori, joka suhteuttaa viittausten määrän tieteenalan keskiarvoon 1.00. Indikaattoria käytetään Scopuksessa ja SciValissa.

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000