Skip to main content

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedonhakuopas: Kotisivu

Hyvä muistaa

Tiedonhaku on aina prosessi, jonka aikana muokkaat hakua uudelleen ja uudelleen hyvän tuloksen saamiseksi. Kokeile eri hakusanoja ja hakutapoja.

Tiedonhaku

Tarvitset kykyä etsiä ja paikantaa tieteellistä tietoa sekä arvioida ja käyttää löydettyä tietoa kriittisesti.

Tiedonhankinnan opetus

Tiedekirjasto Pegasus tarjoaa opintopisteellistä opetusta lähiopetuksena ja verkossa.

Tule tiedonhakukurssille

Tervetuloa kasvatustieteiden tieteenalaoppaaseen!

Tässä oppaassa esitellään, miten ja mistä löydät laadukasta, luotettavaa ja ajantasaista tietoa kasvatustieteistä.

Oppaassa on kaksi vaihtoehtoista lähestymistapaa kasvatustieteelliseen aineistoon. Voit valita

- kotimaiset tietokannat | kansainväliset tietokannat
TAI
- kirjat | lehdet.

Tieteellinen kirjoittaminen -välilehdeltä löydät apuvälineitä tieteellisen tekstin kirjoittamiseen sekä tietoa Oulun yliopiston sähköisistä opinnäytteistä.

Tutkimus-välilehdeltä löydät tietoa tutkimuksen julkaisemisesta, tutkijan näkyvyydestä ja tieteellisiin julkaisuihin pohjautuvasta arvioinnista.

Lisäksi oppaassa on Musiikkiaineistoja-välilehti musiikkikasvatuksen tarpeisiin.

Muita hyödyllisiä tieteenalaoppaita

Suuntautumisvaihtoehdostasi ja tutkimusaiheestasi riippuen myös muut kuin kasvatustieteelliset aineistot voivat olla hyödyllisiä.

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000