Skip to main contentTietojenkäsittelytieteiden, sähkö-, tietoliikenne- ja tietotekniikan tiedonhakuopas: Opinnäytteet

Hyvä muistaa

Ota viitteidenhallintaohjelma käyttöön heti, kun aloitat tiedonhaun seminaarityötä, opinnäytetyötä tai tutkimusta varten. Lähdeviitteesi pysyvät järjestyksessä ja lähdeluettelon tekeminen on helppoa.

Viitteidenhallinta

uusirefworks

Siirrä hyvät viitteet talteen RefWorks- tai New RefWorks -viitteidenhallintaohjelmaan.

RefWorksin avulla voit:
- luoda tietokannan itse valituista viitteistä
- kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille

RefWorks-opas

New RefWorks -opas

 

Lisäksi avoimesti saatavia viitteidenhallintaohjelmia: Mendeley, BibTeX, Zotero,

Tutkimusmenetelmät

Kielenhuolto

Ohjeita lopputyöhön

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan ohjeet

Sähkötekniikan diplomityöohjeet

Tietotekniikan diplomityöohjeet

Tekijänoikeudet pro gradu- ja diplomitöissä

Laturi-järjestelmän avulla opiskelijat voivat syöttää valmiin pro gradu- tai diplomityön tarkastettavaksi sekä tallennettavaksi yliopiston arkistoon ja kirjastoon. 

Muuntaja on www-palvelu, jonka avulla voidaan muuntaa esim. Microsoft Word -tiedostoja PDF/A-tiedostoiksi.

Urkund on Oulun yliopistossa käytössä oleva plagioinnintunnistusjärjestelmä

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan uusimmat diplomityöt ja Pro gradut

Loading ...
Loading ...

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan uusimmat kandityöt

Loading ...

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opinnäytteet

Muiden Suomen yliopistojen opinnäytteitä ja julkaisuja

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto

Loading

Muita lähteitä

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000