Skip to main contentMaantieteen tiedonhakuopas: Opinnäytteet

Hyvä muistaa

Ota viitteidenhallintaohjelma käyttöön heti, kun aloitat tiedonhaun seminaarityötä, opinnäytetyötä tai tutkimusta varten. Lähdeviitteesi pysyvät järjestyksessä ja lähdeluettelon tekeminen on helppoa.

Viitteidenhallinta

uusirefworks

Siirrä hyvät viitteet talteen New RefWorks -viitteidenhallintaohjelmaan.

RefWorksin avulla voit:
- luoda tietokannan itse valituista viitteistä
- kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille

New RefWorks -opas

Vanhaan RefWorks-versioon pääset tästä

Legacy RefWorks -opas

Lisäksi avoimesti saatavia viitteidenhallintaohjelmia, mm. Mendeley, JabRef, Citavi, BibTeX, Zotero.

Mendeley-opas (Tampereen yliopiston kirjasto)

Tutkimusmenetelmät

Kielenhuolto

Ohjeita lopputöiden tekemiseen

Ohjeet sähköisen opinnäytteen palauttamiseen

  • Laturi-järjestelmän avulla opiskelijat voivat syöttää valmiin pro gradu- tai diplomityön tarkastettavaksi sekä tallennettavaksi yliopiston arkistoon ja kirjastoon. 
  • Muuntaja on www-palvelu, jonka avulla voidaan muuntaa esim. Microsoft Word -tiedostoja tiedostoja PDF/A-tiedostoiksi.
  • Urkund on Oulun yliopistossa käytössä oleva plagioinnintunnistusjärjestelmä

Tekijänoikeudet opinnäytetyössä

Oppiaineen omat ohjeet

LuK- (ja Pro gradu-) tutkielman kirjoitusohjeet on Maantieteen Wiki-sivulla. > Lue lisää.

Maantieteen uusimmat e-gradut

Loading ...

Maantieteen laitoksen opinnäytteet

Pro Gradut

  • Painetut Pro gradut Oula-tietokannassa 1964 lähtien
  • Oulun yliopiston E-gradut Jultika-tietokannassa
  • Laturi - elektronisten diplomitöiden ja gradujen syöttöjärjestelmä
  • Muuntaja on palvelu, jolla muutetaan esim. Microsoft Word - tiedostoja PDF/A - tiedostoksi

Lisensiaatintutkielmat

Väitöskirjat

  • Oulun yliopiston elektroniset väitöskirjat 1.6.2000 lähtien kaikki Acta Universitatis Ouluensis - sarjan väitöskirjat ovat saatavissa elektronisina Jultika - tietokannasta

Muiden Suomen yliopistojen opinnäytteitä ja julkaisuja

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto

Loading

Muita lähteitä

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000