Skip to main contentMaantieteen tiedonhakuopas: Opinnäytteet

Hyvä muistaa

Ota viitteidenhallintaohjelma käyttöön heti, kun aloitat tiedonhaun seminaarityötä, opinnäytetyötä tai tutkimusta varten. Lähdeviitteesi pysyvät järjestyksessä ja lähdeluettelon tekeminen on helppoa.

Viitteidenhallinta

uusirefworks

Siirrä hyvät viitteet talteen RefWorks- tai New RefWorks -viitteidenhallintaohjelmaan.

RefWorksin avulla voit:
- luoda tietokannan itse valituista viitteistä
- kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille

RefWorks-opas

New RefWorks -opas

Lisäksi avoimesti saatavia viitteidenhallintaohjelmia, mm. Mendeley, BibTeX, Zotero.

Mendeley-opas (Tampereen yliopiston kirjasto)

Tutkimusmenetelmät

Kielenhuolto

Ohjeita lopputöiden tekemiseen

Ohjeet sähköisen opinnäytteen palauttamiseen

  • Laturi-järjestelmän avulla opiskelijat voivat syöttää valmiin pro gradu- tai diplomityön tarkastettavaksi sekä tallennettavaksi yliopiston arkistoon ja kirjastoon. 
  • Muuntaja on www-palvelu, jonka avulla voidaan muuntaa esim. Microsoft Word -tiedostoja tiedostoja PDF/A-tiedostoiksi.
  • Urkund on Oulun yliopistossa käytössä oleva plagioinnintunnistusjärjestelmä

Tekijänoikeudet opinnäytetyössä

Oppiaineen omat ohjeet

LuK- (ja Pro gradu-) tutkielman kirjoitusohjeet on Maantieteen Wiki-sivulla. > Lue lisää.

Maantieteen uusimmat e-gradut

Loading

Maantieteen laitoksen opinnäytteet

Pro Gradut

  • Painetut Pro gradut Oula-tietokannassa 1964 lähtien
  • Oulun yliopiston E-gradut Jultika-tietokannassa
  • Laturi - elektronisten diplomitöiden ja gradujen syöttöjärjestelmä
  • Muuntaja on palvelu, jolla muutetaan esim. Microsoft Word - tiedostoja PDF/A - tiedostoksi

Lisensiaatintutkielmat

Väitöskirjat

  • Oulun yliopiston elektroniset väitöskirjat 1.6.2000 lähtien kaikki Acta Universitatis Ouluensis - sarjan väitöskirjat ovat saatavissa elektronisina Jultika - tietokannasta

Muiden Suomen yliopistojen opinnäytteitä ja julkaisuja

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto

Loading

Muita lähteitä

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000