Skip to main contentTietokantojen oppaat: ScienceDirect

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Tietoa tietokannasta: ScienceDirect (Elsevier)

Tietokantaoppaat: ScienceDirect (Elsevier)

 

  KUVAUS ESIMERKIT
Sanan katkaiseminen

Stemming, monikot 

Katkaisumerkit
*
tarkoittaa 0...n merkkiä, voi käyttää missä tahansa kohtaa sanaa
? on yhden merkin korvausmerkki

Product* retrieves e.g. products, production, producting, producted, productive

organi?ation

 

Yksikkömuoto hakee myös monikon steel hakee steel ja steels
foot hakee foot ja feet
Fraasin ilmaiseminen  1) Fraasi lainausmerkeissä
- voi käyttää sanankatkaisua
- monikko löytyy automaattisesti
"criminal* insane"
"heart attack"
2) Fraasi aaltosulkeissa = exact phrase
- ei voi käyttää sanankatkaisua, monikot eivät tule automaattisesti esim. * haetaan tähtenä, ei katkaisumerkkinä jne.
{health care}
Haussa käytettävät operaattorit Boolen operaattorit
AND, OR, AND NOT

wind AND power
wind power hakee wind AND power

 

Suluilla voi itse määrittää suoritusjärjestyksen - ohjelma suorittaa aina sulut ensin.

 

Ilman sulkuja ohjelma suorittaa operaatiot seuraavassa järjestyksessä:
1. OR 2. W/n, PRE/n 3.AND 4. AND NOT
 

(wind AND power) OR (solar AND energy)   

wind power OR solar energy hakee
wind AND power OR solar AND energy
-> huom. suoritusjärjestys eli OR suoritetaan ensin 

Läheisyysoperaattorit
W/n sanat kumminpäin vain, n≥0
PRE/n  sanat annetussa järjestyksessä, n≥0

- voi käyttää katkaisumerkkejä
- hakulauseessa laitetaan sulkujen sisään

energy w/2 polic*
cable pre/1 television


(robot* w/2 hand) OR (robot* pre/3 arm)

robot* w/1 (hand OR arm)

   
   

E-kirjat: Elsevier Books on ScienceDirect

Elsevier ScienceDirectissa on Oulun yliopiston käytettävissä lähes 500 e-kirjaa eri tieteenaloilta.

Lue selaimessa luku kerrallaan.

Lue tai lataa PDF-muodossa luku kerrallaan tai valitsemasi/kaikki luvut.

 

 

             

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000