Skip to main contentTietokantojen oppaat: Scopus

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Scopus

Tietokantaoppaat: Scopus

  KUVAUS ESIMERKIT
Sanan katkaiseminen
Stemming, monikot 

* tarkoittaa 0...n merkkiä, voi käyttää missä tahansa kohtaa sanaa

 


? on yhden merkin korvausmerkki

Product* retrieves e.g. products, production, producting, producted, productive

*behaviour* tuottaa esim. sanat neurobehaviour, biobehavioural

organi?ation

Yksikkömuoto hakee myös monikon useimmille sanoille. steel hakee steel ja steels
foot hakee foot ja feet
Fraasin ilmaiseminen  1) Fraasi lainausmerkeissä
- voi käyttää katkaisumerkkejä
- monikko löytyy automaattisesti useimmille sanoille
"criminal* insan*"
"heart attack"
2) Fraasi aaltosulkeissa = exact phrase
- ei voi käyttää katkaisumerkkejä
- monikot eivät tule automaattisesti, esim. * haetaan tähtenä, ei katkaisumerkkinä
{health care}
Haussa käytettävät operaattorit Boolen operaattorit
AND, OR, AND NOT

wind power
= wind AND power

Suluilla voi itse määrittää suoritusjärjestyksen - ohjelma suorittaa aina sulut ensin.

Ilman sulkuja ohjelma suorittaa operaatiot seuraavassa järjestyksessä:
1. OR  2. W/n, PRE/n  3. AND  4. AND NOT
 

(wind AND power) OR (solar AND energy)  

 

wind power OR solar energy hakee
wind AND power OR solar AND energy
-> huom. suoritusjärjestys eli OR suoritetaan ensin 

Läheisyysoperaattorit
W/n sanat kumminpäin vain, n≥0
PRE/n  sanat annetussa järjestyksessä, n≥0

- voi käyttää katkaisumerkkejä
- hakulauseessa laitetaan sulkujen sisään

energy w/2 polic*
cable pre/1 television


(robot* w/2 hand) OR (robot* pre/3 arm)

robot* w/1 (hand OR arm)

Viitteiden siirto RefWorksiin

Valitse viite/viitteet
> Export
> Method: RefWorks: Citation information
> Export

tai

Selaimeen asennettavalla Save to RefWorks-työkalulla

 

Advanced Search:ssa voi kohdistaa haun tiettyyn aihealueeseen komennolla esim. SUBJTERMS(2312),
missä numero on aihealuetta vastaava ASJC-koodi (2312 = Water Science and Technology). Aihealueet ja niitä vastaavat koodit löytyvät Content Coverage-sivulla olevasta Scopus title list-exelistä ASJC Code list-sheetiltä.
 

Muita oppaita

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi -opas:

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000