Skip to main contentGeotieteiden tiedonhakuopas: Kirjat ja raportit

Hakuteokset

Sanakirjat ja sanastot

E-Kirjatietokantoja

E-kirjatietokannoissa hakuja voi tehdä kirjojen sisältöön. E-kirjat löytyvät otsikoidensa kautta myös Oula-Finnasta.

E-kirjaopas sisältää tietoa mm. e-kirjojen lataamisesta.

Open access -kirjat

Kirjastotietokannat

Kirjojen saatavuus

Kirjojen arviointi

Tutkimuslaitosten julkaisuja

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000