Skip to main contentHistorian ja kulttuuritieteiden tiedonhakuopas: Kansainväliset
tietokannat

Apua tiedonhakuun

Hyvä muistaa

Tietokannoissa on erilaisia käyttöliittymiä, mutta samantapaiset haku- ym. toiminnot löydät kaikista.

Tietokantojen oppaat (suomeksi)

Hakusanojen valinta

Hae tieteellistä aineistoa verkosta

Lähteiden arviointi

Uutuusseuranta

Hae tietokantaa Oula-Finnasta

Selaa tietokantoja:

Ebsco-(artikkeli)tietokantoja

Yksi käyttöliittymä, monta tietokantaa. Tee artikkelihaku kaikista tietokannoista yhtä aikaa tai yhdestä tai useammasta erikseen.

E-kirjatietokantoja

Nämä tietokannat ovat monitieteellisiä. Voit tehdä kokotekstihakuja e-kirjojen sisällöstä. Elektronisten kirjojen (lisensioidut; esim.eBook Collection, Dawsonera, Ellibs) bibliografisia tietoja on myös Oulassa.

E-kirjoja vapaasti saatavissa verkosta:

E-hakuteoksia

Voit tehdä kokotekstihakuja e-hakuteosten sisällöstä.

ProQuest-(artikkeli)tietokantoja

Yksi käyttöliittymä, monta tietokantaa. Tee artikkelihaku kaikista tietokannoista yhtä aikaa tai yhdestä tai useammasta erikseen.

Muiden kustantajien (artikkeli)tietokantoja

Monitieteisiä tietokantoja, jotka sisältävät vertaisarvioitua aineistoa:

Lisää monitieteisiä tietokantoja:

Digitaalisia aineistoja

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000