Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Altmetriikka

Altmetriikka

Altmetriikkassa tarkastelun kohteena julkaisujen näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja muissa verkkopalveluissa. Tavoite on arvioida yksittäisiä artikkeleita sen sijaan, että niitä arvioitaisiin artikkelin julkaisseen lehden avulla.  Seuraamalla esim. artikkelista käytäviä blogikeskusteluja tai keskusteluja tutkijoiden verkostopalveluissa (esim. Mendeley, ResearchGate, Academia.edu), Twitter-viittauksia, artikkelin latausmääriä, viittausmääriä Mendeleyssä ja/tai Google Scholarissa saadaan reaaliaikainen ja laaja kuva artikkelin (yhteiskunnallisesta) vaikuttavuudesta ja näkyvyydestä. Verrattuna bibliometriikkaan altmetriikka on erittäin nopea menetelmä. Viittausten kertyminen voi viedä vuosia, kun taas mainintoja sosiaalisessa mediassa voi kertyä jo päivässä. Yksittäisten artikkeleiden arviointiin käytettyjä mittareita on kehittänyt ensimmäisenä Public Library of Science (PLoS).  Esimerkkinä artikkeli linkin takana.

Linkkejä: