Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Julkaisufoorumi (JUFO)

Julkaisufoorumi (JUFO)

Julkaisufoorumijärjestelmä mahdollistaa tieteellisen julkaisutoiminnan laadullisen arvioinnin. Se perustuu asiantuntijapaneelien laatimaan julkaisukanavien laatuluokitukseen ja tukee bibliometrisiin indikaattoreihin perustuvaa arviointia. Aloilla, joilla viittaustietokannat ovat puutteellisia, on perusteltua tukeutua enemmän julkaisufoorumiin. Julkaisufoorumijärjestelmä on käytössä esimerkiksi Suomessa, Norjassa ja Tanskassa.

Suomen Julkaisufoorumissa tieteellisiä julkaisukanavia eli kotimaisia ja ulkomaisia lehtiä, sarjoja, konferensseja ja kustantajia arvioidaan tieteenalakohtaisissa asiantuntijapaneeleissa. Luokituksessa on kolme tasoa: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso.

Vertaisarvioitujen lehti- ja kokoomateosartikkelien sekä erillisteosten Julkaisufoorumi-luokka määritetään ensisijaisesti lehden/sarjan tasoluokan perusteella.

Kirjakustantajan tasoluokkaa käytetään kokoomateosartikkelien ja erillisteosten Julkaisufoorumi-luokan määrittämiseen siinä tapauksessa, että niitä ei ole julkaistu julkaisusarjassa tai julkaisusarjaa ei ole luokiteltu.

Konferenssiartikkelien tasoluokka määritellään lehden/sarjan, kirjakustantajan tai tapahtuman vakiintuneen nimen perusteella. Lisätietoa.

Luokitus soveltuu tutkimusorganisaatioiden, tutkimusalojen tai koko maan julkaisutuotannon makrotason tarkasteluihin. Luokitusta käytetään yliopistojen tuottamien tieteellisten julkaisujen laatuindikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa yliopistojen rahoitusmallissa vuodesta 2015 alkaen (OKM:n asetus).

Otto Auranen, Yrjö Leino, Olli Poropudas & Janne Pölönen: Julkaisufoorumi-luokitus ja viittausindeksit tieteellisten julkaisujen laadun mittareina: Web of Science -aineistoon perustuva vertailu