Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Rankinglistat

Luettavaa ranking-listoista

Rankinglistojen käyttämät arviointiperusteet vaihtelevat, ja niillä kaikilla on omat painotuksensa, jotka suosivat organisaatioita niiden koon tai edustamien tieteenalojen perusteella. Luettavaa:

Lukuarvojen normalisointi yhteismitallistaa erilaisia lukuarvoja tehden niistä vertailukelpoisia. 

  • Shanghai-rankingissa Per Capita Performance -indikaattorissa muiden indikaattoreiden yhteisarvo jaetaan akateemisen henkilökunnan määrällä.
  • THE-rankingissa normalisoidaan akateemisen henkilökunnan määrän lisäksi myös yliopiston tieteenalojen mukaan. Purchasing-power parity (PPP) –arvossa sitä käytetään, koska luonnontieteissä tutkimusapurahat ovat suurempia kuin yhteiskuntatieteissä ja humanistissa tieteissä.
  • QS-rankingissa käytetään suhdelukuja: opiskelijoiden määrää suhteutetaan henkilökunnan määrään ja kansainvälisen opiskelijoiden ja henkilökunnan määrää koko määriin.
  • NTU-rankingissa henkilökunnan määrällä normalisoidaan seuraavia indikaattoreita: the number of articles in the last 11 years, number of articles in the current year, number of citations in the last 11 years, and the number of citations in the last 2 years.
  • Useimmissa rankingeissa viittauksia (citation) normalisoidaan instituutioiden koon mukaan ja tieteenalojen perusteella.

Rankinglistojen julkaisutietojen datan lähde

Rankinglist Scopus Web of Science
QS World University Rankings  x  
Shanghai Ranking  Academic Ranking of World Universities (ARWU   x
Times Higher Education World University Ranking (THE)  x (from 2015) x (until 2014)
CWTS Leiden Ranking   x

 

Oulun yliopisto ranking-listoilla

UOulu in World Ranking
Ranking list
2018 2017 2016 2015 2014
CWTS Leiden Ranking   481 485 435 475
QS World University Rankings    411-420 411-420 358 259
Shanghai Ranking  Academic Ranking of World Universities (ARWU)   401-500 401-500 301-400 301-400
Times Higher Education World University Ranking (THE)  251-300 201-250 201-250 351-400  -

 

UOulu in country rank
Ranking list
2018 2017 2016 2015 2014
QS World University Rankings    6/10 8/10 7/9 4/9
Shanghai Ranking  Academic Ranking of World Universities (ARWU)   3-5 / 5 3-5 / 5 2-3 2-3
Times Higher Education World University Ranking (THE)  4/7 2-3 / 9 2-3 / 9 4-6 / 9  -

 

Top subjects at UOulu based on ranking lists
Ranking list
2018 2017 2016 2015 2014
QS World University Rankings    geography dentistry dentistry  
Shanghai Ranking  Academic Ranking of World Universities (ARWU)    -  -  - clinical medicine and pharmacy
Times Higher Education World University Ranking (THE)  arts & humanities computer science computer science    

Shanghai eli Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Rankinglistoista tunnetuin on Shanghai Ranking eli Academic Ranking of World Universities (ARWU). Ranking-listat saa vuodesta 2003 lähtien. Listalle pääsee vuosittain 500  yliopistoa arvioitavana olevista yli 1200 yliopistosta. Parhaan tuloksen saanut yliopisto saa arvokseen sata. Lopuille organisaatioille lasketaan prosenttiosuus tästä. Ranking julkaistaan yleensä elokuussa.
Rankingit saa tieteenalan (field) mukaan, jossa karkea jaottelu on seuraava: natural sciences, engineering,  life sciences, medical sciences ja social sciences.  Tieteenalojen sisällä on mahdollisuus rajata edelleen kymmeniin aihealueisiin.
http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/

Datan lähteet: Web of Science -tietokanta, Nobel laureates http://nobelprize.org/, Field medals http://www.mathunion.org/index.php?id=prizewinners, Higly cited researchers http://www.highlycited.com/

Rankinglistan arviointiperusteet kerrotaan sivulla http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2017.html.
Lähde: http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2016.html [10.10.2016].

Times Higher Education World University Rankings

Times Higher Education World University Rankings on Times Higher Education -lehden keräämä rankinglista maailman yliopistoista. Rankingit saa vuodesta 2011 lähtien. Listalla on noin 1000 yliopistoa. Vuoteen 2014 saakka julkaisudata saatiin Web of Science -tietokannasta. Vuonna 2015 yhteistyökumppaniksi vaihtui Elsevier (Scopus-tietokannan data), ja vuodesta 2016 lähtien viittaustiedoissa ovat mukana myös Scopuksen kirjat ja kirja-artikkelit. Ranking julkaistaan yleensä syyskuussa. Rankingit saa myös aiheen (Subject) mukaan: Arts & humanities, Business & Economics, Clinical, pre-clinical & health, Computer Science, Engineering & technology, Life sciences, Physical sciences, Social sciences. Metodologia on esitelty tarkemmin sivulla https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2018

Lähde: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/methodology-world-university-rankings-2016-2017 [22.9.2016].

QS World University Rankings

QS World University Rankings on kansainvälisen Quacquarelli Symonds -yrityksen kokoama rankinglista maailman yliopistoista. Rankingit saa vuodesta 2012 lähtien. Viittaustiedot perustuvat Scopus-tietokannan dataan. Arvioitavana on lähes 4000 instituutiota, joista hieman alle 1000 pääsee listalle. Ranking julkaistaan yleensä syyskuussa. Rankingit saa myös esim. aihealueittain: arts & humanities, engineering & technology, life sciences & medicine, natural sciences, social sciences & management. Metodologia on selitetty tarkemmin sivulla http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology.

Kuvan lähde: http://www.iu.qs.com/university-rankings/world-university-rankings/ [13.9.2016].

CWTS Leiden Ranking

CWTS Leiden Ranking perustuu Web of Science -tietokannasta saataviin bibliometrisiin indikaattoreihin. Se arvioi maailman yliopistojen tieteellistä vaikuttavuutta ja yliopistojen yhteistyötä. Rankingit on saatavissa vuodesta 2011 lähtien. Ranking julkaistaan yleensä toukokuussa. Metodologia on kuvattu sivulla http://www.leidenranking.com/information/indicators

National Taiwan University Ranking (NTU)

National Taiwan University Ranking on tieteellisten artikkeleiden määrään (25 %) ja laatuun (75 %) perustuva yliopistojen rankinglista. Listalle pääsee 500 yliopistoa. Ranking oli HEAACT-nimellä v. 2007-2011. Datan lähteenä ovat Essential Science Indicators (ESI), Web of Science Core Collection (SCI eli sience ja SSCI eli social sciences citation index) ja Journal Citation Reports (JCR). Humanistiset alat (WoS:n A&HCI eli arts and humanities citation index) eivät ole mukana. Rankingit on mahdollista saada myös tieteenaloittain. Ranking julkaistaan yleensä lokakuussa. Metodologia on esitetty tarkemmin sivulla http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/BackgroundMethodology/Methodology-enus.aspx.

Kuvan lähde: http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/BackgroundMethodology/Methodology-enus.aspx [10.10.2016].

University Ranking by Academic Performance (URAP)

URAP-rankingia on julkaistu vuodesta 2010. Sitä julkaisee Lähi-Idän teknillisen yliopiston informatiikan instituutti. Ranking painottuu  julkaisuihin. Datan lähteenä on Web of Science -tietokanta. Rankingiin on laskettu mukaan 2000 korkeakoulua. Rankinglistat saa myös maittain ja alueittain sekä tieteenaloittain. Ranking julkaistaan yleensä lokakuussa. Metodologia on kuvattu sivulla http://www.urapcenter.org/2016/methodology.php?q=1.

Kuvan lähde:http://www.urapcenter.org/2016/methodology.php?q=3 [14.10.2016; alkuperäistä taulukkoa muokattu lisäämällä painotusprosentit].

U.S. News & World Report's Best Global Universities Rankings

U.S. News & World Report's Best Global Universities Rankings julkaistiin ensimmäisen kerran v. 2014. Yhteistyökumppani on Thomson Reuters (Web of Science -tietokannan data). V. 2016 mukaan otettiin myös kirjat ja konferenssit. Rankinglistat saa myös maittain ja alueittain sekä tieteenaloittain. Ranking julkaistaan yleensä lokakuussa. Metodologia on esitelty sivulla http://www.usnews.com/education/best-global-universities/articles/methodology.

SCImago Institutions Rankings

SCImago Institutions Rankings project (SIR) on SCImago Research Groupin kehittämä työkalu tutkimuslaitosten ja yliopistojen arviointiin. Saatavana on raportit vuosilta 2009-2016. Lue SIR-metodologiasta.

 

European Research Ranking

European Research Rankingin (http://www.researchranking.org/) kriteereinä ovat organisaation tuloksellisuus projekteissa ja EU-rahoituksen saamisessa, tutkimusalueiden monipuolisuus, verkottuminen, yhteistyö sekä allianssien laatu ja määrä. Listalle pääsemiseksi pitää olla vähintään 5 tutkimushanketta vuoden aikana. Listat on saatavissa vuodesta 2007 lähtien ja myös maittain. Rankinglistan saa erikseen koulutusta antavista instituutioistaDatan lähteenä on CORDIS-tietokanta eli julkinen arkisto ja portaali, jonka kautta Euroopan komissio jakaa tietoa kaikista EU-rahoitusta saavista tutkimushankkeista ja niiden tuloksista. Ranking julkaistaan yleensä toukokuussa. Metodologia on kuvattu tarkemmin tällä sivulla.

U-Multirank

U-Multirank http://www.u-multirank.eu/ on eurooppalainen järjestelmä, joka vertailee yliopistoja ja korkeakouluja maailmanlaajuisesti esimerkiksi tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen, kansainvälisyyden, tietämyksen siirron ja alueellisen sitoutuneisuuden kannalta. Sen avulla voi vertailla yli 1 200 korkea-asteen oppilaitosta, 1 800 tiedekuntaa ja 7 500 opinto-ohjelmaa 80 maassa (http://www.u-multirank.eu/#!/compare?trackType=compare&sightMode=undefined&section=compareSwitch). Julkaisujen osalta käytetään Web of Science -tietokantaa.

Metodologia ja datan lähteet on kuvattu sivulla http://www.u-multirank.eu/#!/about/methodology/data-sources.

Ranking Web of World Universities (Webometrics)

Cybermetrics Labin ylläpitämä Webometrics eli Ranking Web of World Universities arvioi yliopistoja niiden web-näkyvyyden ja -aktiivisuuden perusteella. Korkeakoulujen rankingsijoitus lasketaan www-näkyvyyttä ja -aktiivisuutta kuvaavien neljän indikaattorin avulla:

  • Visibility: Organisaation www-sivuille tulleiden uniikkien ulkopuolisten linkkien määrä (painotus 50 %)
  • Excellence: Scimago-datan (Scopus) viitattujen artikkeleiden top 10 % kuuluvien artikkeleiden määrä 5 edeltävältä vuodelta (painotus 30 %)
  • Presence: Googlen indeksoimien www-sivujen määrä (painotus 10 %)
  • Transparency/Openness: Google Scholar -profiilit, joissa organisaation sähköpostiosoite (painotus 10 %).

Esitetyt luvut ovat rankingsijoituksia eli sitä parempi mitä pienempi. Metodologia on esitelty sivulla http://www.webometrics.info/en/node/178.

Sivustolla on listattu myös keinoja, joilla parantaa webbinäkyvyyttä: http://www.webometrics.info/en/Best_Practices.

Wikipedia Ranking of World Universities (WRWU)

Wikipedia Ranking of World Universities -rankingissa käytetään:

- Googlen käyttämä PageRank-arvo (aleneva järjestys),
- kuinka monta kertaa yliopisto esiintyy 24 eri kielellä olevissa Wikipedia-sivuissa (aleneva järjestys),
- perustamisvuosisata (ylenevä järjestys).

"We use the directed networks between articles of 24 Wikipedia language editions for producing the Wikipedia Ranking of World Universities (WRWU) using PageRank, 2DRank and CheiRank algorithms. This approach allows to incorporate various cultural views on world universities using the mathematical statistical analysis independent of cultural preferences. The Wikipedia ranking of top 100 universities provides about 60 percent overlap with the Shanghai university ranking demonstrating the reliable features of this approach. At the same time WRWU incorporates all knowledge accumulated at 24 Wikipedia editions giving stronger highlights for historically important universities leading to a different estimation of efficiency of world countries in university education. The historical development of university ranking is analyzed during ten centuries of their history." Lähde: http://arxiv.org/abs/1511.09021.

Rankinglists background information

 

  Shanghai (ARWU) Times Higher Education (THE) QS
Rankings Academic Ranking of World Universities
- ARWU-Field
- ARWU-Subject
World University Rankings
- by subject
QS World University Rankings
- by Subject
- by Faculty
- by Region
Release month August September September
Selection of universities Nobel Laureates, Fields Medalists, Highly Cited Researchers, papers published in Nature or Science, or  significant amount of papers indexed by Science Citation Index-Expanded (SCIE) and Social Science Citation Index (SSCI) Universities are excluded if they do not teach under­graduates or if their research output amounted to fewer than 1,000 articles in five years (and a minimum of 150 a year). Universities can also be excluded if 80 per cent or more of their activity is exclusively in one of our eight subject areas. University must teach at multiple study levels (i.e. both undergraduate and postgraduate), and conduct work in at least two of five possible faculty areas (arts and humanities; engineering and technology; social sciences and management; natural sciences; life sciences and medicine).
Listed / assessed universities ~500 / ~1200 ~1000 ~1000 / ~4000
Publication data source Web of Science (SCIE, SSCI)
- journal articles
- Nature and Science latest five years
- SCIE, SSCI latest year
 
Scopus
- journal articles, conference proceedings and books and book chapters
- latest five years
- citations to these in six years
Scopus
- latest five years
Methodology Shanghai (ARWU) Times Higher Education (THE) QS
Teaching / Education 10 %
Alumni winning Nobel Prizes and Fields Medals

30 %
- Reputation survey: 15%
- Staff-to-student ratio: 4.5%
- Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
- Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
- Institutional income: 2.25%

20%
Student-to-faculty ratio

10%
Employer reputation survey
Quality of faculty /  Research productivity 60 %
- Staff of an institution winning Nobel Prizes and Fields Medals Award: 20%
- Papers ('Article') published in Nature and Science over five years: 20%
- Papers ('Article') indexed in SCIE and SSCI over one year: 20%

 

30 %
- Reputation survey: 18%
- Research income: 6%
- Research productivity: 6%
40%
Academic reputation survey
Citations / Research impact 20 %
Highly cited researchers in 21 broad subject categories, only primary affiliations are considered
30 %
Normalised to reflect variations in citation volume between different subject areas
20%
Citations per faculty
Internationalisation - 7.5%
- Int'l-to-domestic-student ratio: 2.5%
- Int'l-to-domestic-staff ratio: 2.5%
- Int'l collaboration: 2.5%
10 %
- Int'l faculty ratio 5%
- Int'l student ratio: 5%
Other 10 %
Per capita academic performance of an institution
2.5%
Industry income (knowledge transfer)
-