Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Yliopistojen ja tutkimuslaitosten arviointi

Katso myös

SCImago Institutions Rankings

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten arviointi

Myös yksittäisellä tutkijalla voi tulla  vastaan tilanteita, jolloin on hyödyllistä arvioida ja vertailla eri tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. Esimerkiksi yhteistyökumppaneiden tai vapaiden postdoc-paikkojen etsimisessä kannattaa aina tutustua myös organisaatioiden taustaan ja arvostukseen.

Tutkimuslaitosten ja yliopistojen arviointia ja vertailua voi tehdä usealla erilaisella tavalla. Erilaisten yhteisöjen muodostamat ja ylläpitämät rankinglistat sekä tietokantojen haku- ja analyysimahdollisuudet antavat kattavasti mahdollisuuksia organisaatioiden arviointiin ja vertailuun.

Yliopisto- ja koulutusalakohtaista tilastotietoa Suomesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää vuosittain tiedot Suomen yliopistojen julkaisuista. Tietoja käytetään yliopistotutkimuksen rakenteen ja kehityksen seurannassa sekä yliopistojen perusrahoituksen jakokriteerinä.

KOTA-tietokanta sisältää yliopisto- ja koulutusalakohtaisia tilastotietoja vuosilta 1981-2009.

Vipunen-palvelusta löydät tilasto- ja indikaattoritietoa eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta, korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta sekä väestön koulutusrakenteesta ja opiskelijoiden sosioekonomisesta​ taustasta vuodesta 2010 eteenpäin.

Juuli-julkaisutietoportaali on tarkoitettu suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutietojen selailuun ja niistä tehtäviin hakuihin.