Skip to main contentMaantieteen tiedonhakuopas: Internet-lähteitä

Paikkatieto

Aineiston internet-haku

Portaaleja ja web-sivustoja

Internet-lähteiden arviointi

Internet-lähteitä tulee arvioida kriittisesti ottaen huomioon tietojen luotettavuus, lähteen pysyvyys, dokumentin saatavuus ja tekijänoikeuskysymykset.

Ohjeita Internet-lähteiden arviointiin:

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000