Opinnäytteet

Hyödyllisiä linkkejä

Kopiraittilan korkeakoulu
Kopiraittilan korkeakoulu on suunniteltu tekijänoikeustaitojen oppimiseen korkeakouluopintojen alkuvaiheessa. Materiaalissa on paljon opiskeluun ja opintotehtäviin liittyvää hyödyllistä tekijänoikeustietoa.

Kuvasitaatti
Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2002:16

Laskutehtävän sitaatti
Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2012:1

Opinnäytetyöt ja tietosuoja
Tietosuojavaltuutetun toimisto 27.7.2010

Tekijanoikeus.fi
Oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelukokonaisuus, josta löytyy tietoa tekijänoikeuksista, Suomen tekijänoikeusjärjestöistä ja saatavilla olevasta opetusmateriaalista.

Kirjallisuutta

  • Haarmann, Pirkko-Liisa. Immateriaalioikeuden perusteet. 2. uud. p. Helsinki: Talentum, 2012
  • Haarman, Pirkko-Liisa. Tekijänoikeudet ja lähioikeudet. 3. uud. p. Helsinki: Talentum, 2005.
  • Kontkanen, Pirjo. Tekijänoikeudet yliopistotutkimuksessa ja -opetuksessa. Espoo: Pirjo Kontkanen, 2006 Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Myös verkkojulkaisuna: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/oik/yksit/vk/kontkanen
  • Pihlajarinne, Taina. Lupa linkittää : toisen aineiston hyödyntämisen tekijänoikeudelliset rajat. Helsinki: CC Lakimiesliiton kustannus, 2012.
  • Sorvari, Katariina. Opetustoimen tekijänoikeudet. Helsinki: WSOYpro Oy, 2010.
  • Toikkanen, Tarmo. Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura, 2011.
  • Tutkimuksen tekijänoikeudet / Katariina Rajala (toim.). Helsinki: Werner Söderström lakitieto, 1998.