Theses

Useful links

Kuvasitaatti
Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2002:16

Laskutehtävän sitaatti
Tekijänoikeusneuvoston lausunto 2012:1

Opinnäytetyöt ja tietosuoja
Tietosuojavaltuutetun toimisto 27.7.2010

Tekijanoikeus.fi
Oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelukokonaisuus, josta löytyy tietoa tekijänoikeuksista, Suomen tekijänoikeusjärjestöistä ja saatavilla olevasta opetusmateriaalista.

Art University Copyright Advice

Ministry of Education and Culture: Copyright in Finland

Literature

Haarmann, Pirkko-Liisa. Immateriaalioikeuden perusteet. 2. uud. p. Helsinki: Talentum, 2012

Haarman, Pirkko-Liisa. Tekijänoikeudet ja lähioikeudet. 3. uud. p. Helsinki: Talentum, 2005.

Kontkanen, Pirjo. Tekijänoikeudet yliopistotutkimuksessa ja -opetuksessa. Espoo: Pirjo Kontkanen, 2006 Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Myös verkkojulkaisuna: http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/oik/yksit/vk/kontkanen

Pihlajarinne, Taina. Lupa linkittää : toisen aineiston hyödyntämisen tekijänoikeudelliset rajat. Helsinki: CC Lakimiesliiton kustannus, 2012.

Sorvari, Katariina. Opetustoimen tekijänoikeudet. Helsinki: WSOYpro Oy, 2010.

Toikkanen, Tarmo. Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura, 2011.

Tutkimuksen tekijänoikeudet / Katariina Rajala (toim.). Helsinki: Werner Söderström lakitieto, 1998.

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000