Skip to main contentTietokantojen oppaat: NASA ADS

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

NASA ADS Astrophysics Data System

[ADS]

NASA ADS (Bumblebee, ADS Beta) KUVAUS ESIMERKIT
Sanan katkaiseminen
 

Synonym replacement

Hakee automaattisesti yksikön, monikon ja taivutusmuodot.

Kapiteelilla kirjoitettu teksti haetaan lyhenteenä.

= -merkki sanan edessä -> haku vain kirjoitetulla muodolla

ADS classicissa synonym replacement voidaan myös valita pois käytöstä (Settings)


acceleration hakee sanoja accleration, accelerate, accelerated

vrt. FUSE - fuse

 

 


=acceleration
 

 Katkaisumerkit

* 0-n merkkiä, ei voi käyttää sanan keskellä

? korvaa yhden merkin

 
Fraasin ilmaiseminen 

Fraasi lainausmerkeissä

Myös 'fraasin sanat', fraasin.sanat tai fraasin_sanat ovat toimivia kirjoitusmuotoja.

Hakee vain kahden sanan fraaseja; hakee useammasta sanasta muodostetun fraasin osissa.

Synonyymihaku on aina päällä fraasihaussa.

Fraasin sisällä ei voi käyttää katkaisu- eikä korvausmerkkiä.

"galactic rotation"

 

"nuclear magnetic resonance"

 

 

Haussa käytettävät operaattorit

AND (+), OR, NOT (-)

Ilman fraasimerkkejä kahden sanan välissä oletuksena AND-operaattori

 

(redshift or survey) and not galaxy

+contact +binaries -eclipsing

Vinkkejä haun toteutukseen  

Hakukentän voi valita hakulaatikon yläpuolelta tai kirjoittaa hakukenttään. Myös kokotekstihaku.

ADS Classic Searchissa eri hakukentille omat hakulaatikot ja hakulomakesivun alaosassa on asetuksia mm. hakutuloksen painotukseen ja lajitteluun.

 
Viitteiden siirto RefWorksiin

Viite kerrallaan selaimeen asennettavalla Save to RefWorks-työkalulla

tai

Export>>BibTex>>Save >>RefWorksissa Import from a file ja formaatiksi BibTex NASA ADS

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000