Skip to main contentTietokantojen oppaat: CRCnetBase

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Tietokantaopas

CRCnetBASE palveluun. 57 hakuteosta eri aloilta.

 

KUVAUS

ESIMERKIT

Sanan katkaiseminen

? korvaa yhden merkin sanassa.

 

Asteriski * korvaa nolla tai useampia merkkejä.

Asteriskia voi käyttää myös sanan keskellä merkitsemään mitä tahansa merkkiä sanan sisällä.

 

Katkaisumerkkejä ei voi käyttää hakutermin alussa eikä fraasihaussa (lainausmerkit)

c?t löytää cat, cot, cut

 

 

behav* löytää mm. behavior, behaviour, behaviours behavioral.

model*ing löytää sekä modelling että modeling    

 

 

?ut = ei hakutulosta

Fraasin ilmaiseminen

Fraasihaku muodostetaan käyttämällä lainausmerkkejä hakulausekkeen ympärillä. Fraasihaussa ei voi hyödyntää Boolen operaattoreita eikä katkaisumerkkejä.

"second world war"

 

"nuclear power plant"

Haussa käytettävät operaattorit

 

AND (+, &)       

OR

NOT (-)

Boolen operaattorit AND, OR ja NOT. AND-operaattori voidaan ilmaista myös merkeillä + tai & ja NOT-operaattori merkillä -.

 

AND on oletusoperaattori

ion AND neutron

ion OR neutron

ion NOT neutron

Läheisyysoperaattori

 

~N

Jos haluat etsiä dokumentteja, jotka sisältävät hakutermejä (kaksi tai useampia) tietyllä etäisyydellä toisistaan, merkitse hakutermit lainausmerkeissä, aaltoviiva ~ sekä numero osoittamaan, kuinka kaukana sanat voivat toisistaan enimmillään olla.

"nano chemistry" ~2

Operaattorien suoritusjärjestys

Hakuoperaatioiden suoritusjärjestyksen voi määrittää itse sulkumerkkejä käyttämällä. Ohjelma suorittaa sulut ensin.

(proton AND neutron) NOT ion

Sanajohdokset

Sanajohdokset tunnistetaan automaattisesti.

foot löytää foot, feet.

 

energy löytää mm. energy, energies, energized, energizing, energetic.

Vinkkejä haun toteutukseen

 

 

Artikkelit ja prepositiot eivät yleensä vaikuta haun tulokseen. Nämä karsitaan hakulausekkeesta, jolleivat ne kuulu fraasihakuun.

haut soviet union ja the soviet union  tuottavat saman määrän tuloksia

Voit jakaa hakutulokset koskemaan yksittäisiä artikkeleita (Chapters) tai kokonaisia teoksia (Book titles).

 

Search History -ominaisuus tarjoaa mahdollisuuden valita pudotusvalikosta  kyseisen istunnon aikana tehdyt haut uudelleen.

 

 

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000