Skip to main contentTietokantojen oppaat: Ebook Central

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Tietoa tietokannasta

Tietokantaopas

 

KUVAUS ESIMERKIT
Katkaisumerkkejä ei ole

Katkaisumerkkejä ei ole käytössä.
Sanan eri variaatiot pitää kirjoittaa kokonaan ja erottaa Boolen operaattorilla OR.

behavior OR behaviour OR behavioral OR behavioural OR [jne.]

Fraasin ilmaiseminen Fraasi eli sanaliitto lainausmerkeissä

"ubiquitous computing"

Boolen operaattorit on kirjoitettava isoilla kirjaimilla
AND
OR
NOT

AND on oletusoperaattori eli sen voi jättää kirjoittamatta.

Advanced-haussa hakulaatikoiden välissä on aina AND-operaatio.

3d programming =
3d AND programming =
[Search in ... for]  3d
[... and in ... for]  programming

OR-operaatiolla haetaan vaihtoehtoja "science fiction" OR "sci-fi" OR "sci fi"
NOT on ehdoton operaatio "christmas carol" NOT dickens
Ohjelma suorittaa operaatiot seuraavassa järjestyksessä: 1. AND 2. OR

Suluilla voi itse määrittää suoritusjärjestyksen - ohjelma suorittaa aina sulut ensin.

war AND (russia OR "soviet union")

Läheisyysoperaattorit
perustuvat laskentaan, välimerkitys jätetään huomiotta

Läheisyys ilmaistaan WITHIN-sanalla, väliviivalla ja numerolla
- hakeminen on mahdollista kahdella sanalla
- vaihtoehtoisia läheisyysoperaatioita voidaan yhdistää OR-operaatiolla
- ei voi käyttää fraaseja

speech WITHIN-5 disorders

risk WITHIN-5 (management OR managing)
risk WITHIN-5 management OR
risk WITHIN-5 managing

 

Haun kohdistaminen eri kenttiin Advanced-haussa

Text and Key Fields -haku hakee kirjojen sisältä ja tietueen eri kentistä (teoksen nimi, tekijä(t), asiasanat).

Text eli kokotekstihaku kohdistuu kirjojen teksteihin, myös lähdeluetteloihin.

kekkonen
järvelä OR jarvela

"zone of proximal development"

scaffolding WITHIN-10 learning

Subject: Library of Congress - asiasanat
Jotkin asiasanat ilmaistaan normaalikielestä poikkeavasti, esim. Education, Higher.

Myös vuosituhannet ovat asiasanoja.

"education higher" hakee täsmälleen oikein
higher education hakee molemmilla sanoilla
 "higher education"

18th century [tai] "18th century"

Title: kirjan koko nimellä lainausmerkeissä,
kirjojen nimissä esiintyvillä fraaseilla, 
vaihtoehtoisilla sanoilla (OR) tai
kaikilla hakusanoilla (AND)

"future of energy use"
"for dummies"
finland OR finnish
(child OR children) AND handbook
Document Type

Pelkällä dokumenttityypin valinnalla saa listan kaikista. Haussa voi käyttää myös hakusanaa.

Oppaat

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000