Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HuTK2-tiedonhakukurssi: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II

Tunniste: 010136Y
Laajuus: 1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella 2. periodilla ja kevätlukukaudella 4. periodilla. Suositellaan pro gradun aloittamisen yhteyteen.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa opinnäytetyötään varten, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä, ymmärtää tieteellisen julkaisutoiminnan periaatteita ja osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tieteellisen tiedon arvioinnin työkalut ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Opintojakso toteutetaan etäopetuksena (Zoom). Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Vapaavalintainen humanistisen tiedekunnan opiskelijoille.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssille osallistuminen ei edellytä Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (010132Y) -kurssin suorittamista.
Oppimateriaalit: Kirjaston oppaat | Oulun yliopisto, soveltuvin osin
Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot, informationservice(at)oulu.fi

Sisältö

Kurssilla tuetaan opiskelijan oman opinnäytetyön tiedonhankintaa ja syvennetään tieteellisen tiedonhankinnan taitoja. 

1. viikko

 • Tiedonhaun periaatteet ja hakusanojen valinta

2. viikko

 • Viitteidenhallintaohjelma

3. viikko

 • Tietokantojen valinta ja aineistotyypit

4. viikko

 • Tieteellisten julkaisujen arviointi
 • Tietoisku: Avoin tiede

5. viikko

 • Tiedonhaun viimeistelyä ja Q&A
 • Tietoisku: Tekijänoikeudet opinnäytteissä

Palaute

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Tärkeät päivämäärät 2. periodin kurssilla:

 • Ilmoittaudu (010136Y-3005) viimeistään ma 31.10.2022

 • Opetusviikot: 44-48. Kurssi toteutetaan etäopetuksena (Zoom).

  • to 3.11.2022 14:15-16:00
   to 10.11.2022 14:15-16:00
   to 17.11.2022 14:15-16:00
   to 24.11.2022 14:15-16:00
   to 1.12.2022 14:15-16:00

Kysyttävää?

Sähköposti: informationservice@oulu.fi