Siirry pääsisältöön

HuTK2-tiedonhakukurssi: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät II

Syksystä 2023: Tiedonhankinnan jatkokurssi (HuTK)

Tunniste: 010136Y
Laajuus: 1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Kurssi järjestetään syyslukukaudella 2. periodilla ja kevätlukukaudella 4. periodilla. Suositellaan pro gradun aloittamisen yhteyteen.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa opinnäytetyötään varten, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä, ymmärtää tieteellisen julkaisutoiminnan periaatteita ja osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tieteellisen tiedon arvioinnin työkalut ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Opintojakso toteutetaan etäopetuksena (Zoom). Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Vapaavalintainen humanistisen tiedekunnan opiskelijoille.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssille osallistuminen ei edellytä Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I (010132Y) -kurssin suorittamista.
Oppimateriaalit: Kirjaston oppaat | Oulun yliopisto, soveltuvin osin
Suoritustavat: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot, informationservice(at)oulu.fi

Sisältö

Kurssilla tuetaan opiskelijan oman opinnäytetyön tiedonhankintaa ja syvennetään tieteellisen tiedonhankinnan taitoja. 

1. viikko

  • Tiedonhaun periaatteet ja hakusanojen valinta

2. viikko

  • Viitteidenhallintaohjelma

3. viikko

  • Tietokantojen valinta ja aineistotyypit

4. viikko

  • Tieteellisten julkaisujen arviointi
  • Tietoisku: Avoin tiede

5. viikko

  • Tiedonhaun viimeistelyä ja Q&A
  • Tietoisku: Tekijänoikeudet opinnäytteissä

Palaute

Kysyttävää?

Sähköposti: informationservice@oulu.fi