Tieteellisen lehden valintaopas

Avoin julkaiseminen Oulun yliopistossa

Yliopisto edellyttää, että tutkijoiden julkaisut rinnakkaistallennetaan Jultika-julkaisuarkistoon kustantajan ehtojen mukaisesti. Julkaisujen rinnakkaistallennusvelvoite koskee tieteellisissä, vertaisarvioiduissa aikakauslehdissä, yliopistojen omissa sarjoissa, konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoelmateoksissa julkaistavia yksittäisiä artikkeleita (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppikategoriat A1-A4). Velvoite koskee myös avoimena julkaistuja artikkeleita. Rinnakkaistallentaminen täyttää useiden tutkimusrahoittajien edellytykset tutkimustulosten avoimuudelle. Julkaisuarkistoon voi tallentaa myös muita kuin tallennusvelvoitteen alaisia rinnakkaisjulkaisuja, kuten ammattijulkaisuja, yleistajuisia artikkeleita, konferenssiabstrakteja, postereita ja monografioita.

Oulun yliopiston vastuullisen tieteen linjaus

Artikkeli tieteellisessä lehdessä

Tutkimustulosten julkaiseminen tieteellisen lehden artikkelissa on useimmilla tieteenaloilla vakiintunut tapa raportoida tutkimustuotoksia.

Perinteisesti lehden tilaajat, esimerkiksi tutkimusorganisaatiot, ovat maksaneet kustantajille lehtien tilausmaksut ja saaneet lukuoikeuden lehdessä ilmestyneisiin artikkeleihin. Koska tavoitteena on kuitenkin taata julkisesti rahoitetun tieteen ja tutkimuksen esteetön saatavuus kaikille, uusissa rahoitusmalleissa kustannukset on siirretty lukijalta toisaalle ja lehden artikkelit ovat vapaasti luettavissa. Tässä niin kutsutussa avoimen julkaisemisen mallissa julkaisemisen kustannukset on siirretty artikkelin mahdollistaneen projektin rahoittajalle, tutkijan kotiorganisaatiolle tai muulle taholle.

Erilaiset innovatiiviset julkaisualustat ja tutkijoiden käyttämät netin vertaisverkostot verkossa yhdessä tieteentekemisen avoimuuden kanssa ovat muuttamassa edelleen perinteistä tieteellisen julkaisemisen mallia.

Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen -opas

Lista kustantajista, jotka tarjoavat Oulun yliopiston tutkijoille open access artikkeleita ilman kirjoittajamaksuja tai alennuksia kirjoittajamaksuista löytyy Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen -oppaasta.

Avoin julkaiseminen ja tutkimusrahoitus

Vuonna 2021 alkavalta rahoituskaudelta lähtien Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) palkitsee avoimesta julkaisemisesta maksamalla 1,2 lisäkertoimen avoimille julkaisuille. Julkaisu on avoin, jos se on julkaisu avoimessa kanavassa, avoimena hybridi-julkaisuna tai avattu rinnakkaistallentamalla.

Keskeiset tutkimusrahoittajat Suomessa edellyttävät (esim. Euroopan komissioSuomen Akatemia, Business Finland) tai vähintään suosittelevat  avointa julkaisemista rahoittamissaan projekteissa.

Suomen Akatemia on ottanut käyttöön Plan S:n esittämät periaatteet välittömästä avoimuudesta 1.1.2021 jälkeen avattavissa rahoitushauissa.