Tieteellisen lehden valintaopas

Vastuullinen tutkimus Oulun yliopistossa - Avoin julkaiseminen

Oulun yliopiston avoimen julkaisemisen linjaus

Oulun yliopiston avoimen julkaisemisen linjaus kuvaa yleiset periaatteet ja edellytykset yliopiston henkilöstön julkaisutoiminnalle sekä yliopiston omille julkaisuille.

  1. Tutkimustulokset julkaistaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.
  2. Yliopisto edellyttää, niillä aloilla ja julkaisumuodoilla, joilla se on mahdollista, tutkijaa julkaisemaan julkaisunsa CC-BY-lisenssillä avoimissa julkaisukanavissa tai valitsemaan julkaisulleen kanavan, joka sallii hyväksytyn käsikirjoitus -version välittömän rinnakkaistallennuksen ja lisensoimaan sen CC-BY-lisenssillä.
  3. Yliopisto edellyttää, että tutkijoiden julkaisut rinnakkaistallennetaan yliopiston Jultika-julkaisuarkistoon kustantajan ehtojen mukaisesti. Edellytys koskee myös avoimena julkaistuja artikkeleita.
  4. Yliopiston opinnäytetyöt ja väitöskirjat sekä muut yliopiston julkaisemat julkaisut julkaistaan avoimina sähköisessä muodossa ja ne pyritään mahdollisuuksien mukaan lisensoimaan CC-BY-lisensseillä.

Artikkeli tieteellisessä lehdessä

Tutkimustulosten julkaiseminen tieteellisen lehden artikkelissa on useimmilla tieteenaloilla vakiintunut tapa raportoida tutkimustuotoksia.

Perinteisesti lehden tilaajat, esimerkiksi tutkimusorganisaatiot, ovat maksaneet kustantajille lehtien tilausmaksut ja saaneet lukuoikeuden lehdessä ilmestyneisiin artikkeleihin. Koska tavoitteena on kuitenkin taata julkisesti rahoitetun tieteen ja tutkimuksen esteetön saatavuus kaikille, uusissa rahoitusmalleissa kustannukset on siirretty lukijalta toisaalle ja lehden artikkelit ovat vapaasti luettavissa. Tässä niin kutsutussa avoimen julkaisemisen mallissa julkaisemisen kustannukset on siirretty artikkelin mahdollistaneen projektin rahoittajalle, tutkijan kotiorganisaatiolle tai muulle taholle.

Erilaiset innovatiiviset julkaisualustat ja tutkijoiden käyttämät netin vertaisverkostot verkossa yhdessä tieteentekemisen avoimuuden kanssa ovat muuttamassa edelleen perinteistä tieteellisen julkaisemisen mallia.

Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen -opas

Lista kustantajista, jotka tarjoavat Oulun yliopiston tutkijoille open access artikkeleita ilman kirjoittajamaksuja tai alennuksia kirjoittajamaksuista löytyy Avoin julkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen -oppaasta.

Avoin julkaiseminen ja tutkimusrahoitus

Vuonna 2021 alkavalta rahoituskaudelta lähtien Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) palkitsee avoimesta julkaisemisesta maksamalla 1,2 lisäkertoimen avoimille julkaisuille. Julkaisu on avoin, jos se on julkaisu avoimessa kanavassa, avoimena hybridi-julkaisuna tai avattu rinnakkaistallentamalla.

Keskeiset tutkimusrahoittajat Suomessa edellyttävät (esim. Euroopan komissioSuomen Akatemia, Business Finland) tai vähintään suosittelevat  avointa julkaisemista rahoittamissaan projekteissa.

Suomen Akatemia on ottanut käyttöön Plan S:n esittämät periaatteet välittömästä avoimuudesta 1.1.2021 jälkeen avattavissa rahoitushauissa.