Tieteellisen lehden valintaopas

Lue paljon

Tiedosta tutkimustulostesi uutuusarvo. Mitä ainutkertaisemmasta tuloksesta on kyse, sitä arvostetumpaan lehteen sitä kannattaa tarjota julkaistavaksi.

Lue mahdollisimman paljon artikkeleita valmisteilla olevan artikkelisi aihealueesta, ja pidä listaa lehdistä, joissa parhaimmat artikkelit ovat julkaistu.

Hae aihettasi tietokannoista

Tarkista suurimmista viitetietokannoista (Scopus ja Web of Science), mitä julkaisuja ne indeksoivat tutkimusaiheestasi. Suurimpien viitetietokantojen indeksoimat julkaisut saavat aina parhaiten näkyvyyttä. Viitetietokantojen analyysityökaluilla saat helposti listan lehdistä, joissa on julkaistu artikkeleita tutkimusaiheestasi.

SciVal-työkalun Trends-moduulin avulla voi analysoida oman tutkimusaiheen keskeisimpiä lehtiä ja niiden vaikuttavuutta monien indikaattorien avulla. Apua SciVal-työkalun käyttöön kannattaa pyytää kirjaston bibliometrisistä palveluista.  

Tieteenalakohtaiset lehtilistat

Julkaisufoorumin julkaisukanavahaun avulla voi listata julkaisufoorumi-luokituksen saaneita lehtiä tieteenaloittain. Listat voi tuottaa joko OKM-, Scopus- tai Web of Science -tieteenalaluokitusten avulla.

Listoja voi myös rajata esimerkiksi lehden Julkaisufoorumi-tason, avoimen saatavuuden, rinnakkaistallennusmahdollisuuden tai julkaisukielen mukaan.

SCImago Journal & Country Rank on portaali, johon on koottu tieteenalakohtaisti lehtiä, konferenssijulkaisuja ja kirjoja. Listat on koottu Scopus® -tietokannan sisältämien tietojen mukaan ja tietokannan kaikki n. 22000 lehteä on jaettu yli 300 tieteenalakohtaiseen kategoriaan.

Journal Citation Reports (JCR) mahdollistaa Web of Science -tietokantaan sisältyvien lehtien vartailun ja arvioinnin. Tietokannan sisältämät yli 10000 lehteä on jaoteltu yli 200 tieteenalakohtaiseen kategoriaan.

Kokeile kustantajan lehdenhakutyökalua

Muutamilla isoilla kustantajilla on tarjolla palvelu sopivan lehden etsimiseen. Palvelu antaa artikkelin nimen, abstraktin ja aihepiirin perusteella listan lehdistä, joihin käsikirjoitusta voisi näiden perusteella tarjota.

Elsevier Journal Finder

Springer Journal Selector (beta)