Tieteellisen lehden valintaopas

Laadukkaan lehden ominaisuuksia

Laadukkaan lehden ominaisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

  • korkea vaatimustaso käsikirjoituksille
  • vertaisarviointikäytäntö
  • lehden artikkelit saavat paljon viittauksia
  • indeksoidaan johtavissa tietokannoissa
  • tutkijoiden luottamus lehden tasoon
  • toimituskunnassa kaikkien alan osa-alueiden edustus

Lehtien arviointimenetelmät

Lehden laadun arviointi on monitahoinen asia. Laatua voidaan arvioida eri syistä ja eri menetelmillä, ja siksi eri arviointien tulokset usein poikkeavat toisistaan.

Saalistajalehdet

Näin tunnistat saalistajajulkaisun – viisi vinkkiä tutkijalle

Helsingin yliopiston Think Open blogiteksti

Työkaluja lehtien arviointiin

Scopus Metrics –palvelu lehtien ja sarjajulkaisujen arviointiin

Scopus Metrics -palvelu sisältää Scopukseen datan perusteella laskettuja indikaattoreita lehdille ja sarjajulkaisuille. Vapaasti verkossa saatavana.

Vertaisarviointi

Vertaisarviointia (peer review) pidetään laatuleimana tieteellisessä lehdessä tai muulla verkkoalustalla julkaistuille artikkeleille.

Ennen julkaisua tapahtuvassa vertaisarvioinnissa lehteen tarjolle lähetettyä käsikirjoitusta arvioi kaksi tai useampi käsikirjoituksen alaa edustava tutkija. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. kysymyksen asetteluun, käytettyihin tutkimus- ja tilastomenetelmiin sekä tulosten tulkintaan. Tällä hetkellä ennen julkaisemista tapahtuva vertaisarviointi on vertaisarvioinnin vallitseva muoto.

Jotkut lehdet ja julkaisualustat mahdollistavat nettisivuillaan julkaisemiensa artikkeleiden arvioinnin varsinaisen julkaisemisen jälkeen. Mahdollisuuden julkaisemisen jälkeiseen vertaisarviointiin tarjoavat esimerkiksi PLoS-lehdet, PubPeer ja F1000Research.

Vaikka vertaisarvointia pidetään yhtenä keskeisenä tieteen laatukriteerinä, sitä kohtaan on myös esitetty ankaraa kritiikkiä sen subjektiivisen luonteen vuoksi. Ennen julkaisua tapahtuvassa vertaisarvioinnissa arvioitsijoiden nimet eivät perinteisesti tule prosessissa julki. Tämä saattaa vaikuttaa negatiivisesti arvioiden laatuun ja johtaa esimerkiksi perusteettomiin hylkäyksiin arvostetuissakin lehdissä. Innovatiivisia avauksia vertaisarviointien laadun parantamiseen ja avoimuuden lisäämiseen onkin tehty (esim. Peerage of Science).

 

Vertaisarviointikäytännön tarkistaminen

Mikäli tietoa ei vertaisarvioinnista muualta löydy, kannattaa sitä etsiä lehden ja/tai kustantajan kotisivuilta ja tarvittaessa kysyä lehden toimituksesta.