Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Arvioinnin työkaluja