Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Web of Science

Katso myös

Web of Science

Web of Science master journal list sisältää mm. lehtien avoimuustiedon. Samalta sivulta pääsee "manuscript matcher" -palveluun, jonka avulla kirjautuneena voi etsiä käsikirjoitukselleen sopivinta julkaisukanavaa.

WoS viittaustietojen lähteenä

Thomson Reutersin tuottama Web of Science on Scopuksen ohella tärkein viittaustietoja sisältävä tietokanta. WoS sisältää viittaustietoja pitkältä aikaväliltä, aina 1900-luvun alkupuolelta lähtien. 

Lehden Impact Factor -arvo lasketaan WoS:n viittaustietojen perusteella. Impact Factoreita voi hakea Journal Citation Reports-tietokannasta.

Citation report and the H-index. Video tutorial.  Viittausraportti ja H-indeksi (video 6,09 min)

Web of Sciencen kohdalla kannattaa huomioida tekijän sijoittuminen tekijälistauksessa. Jos tekijä on merkitty vasta toisena, kolmantena tai jäljempänä, ei tekijän saamat viittaukset löydy vuotta 1988 vanhemmista viittauksista, ellei kyseinen julkaisu kuulu Web of Sciencen seuraamiin lehtiin. Tällöin viittaukset löytyvät ainoastaan, jos tietää kyseisen julkaisun ensimmäisen tekijän ja hakee tämän avulla.

Cited reference search
Hakutoimintoa on suositeltavaa käyttää, kun halutaan varmistaa artikkelin saamien viittausten löytyminen kattavasti. Viittaustiedot eivät ole sidoksissa Oulun yliopiston kirjaston tietokantatilaukseen vaan myös tieto vanhemmista viittauksista käy ilmi. Cited reference search -toiminto löytää viittaukset kattavammin kuin esim. haku tekijän nimellä sillä tulosjoukossa näkyvät myös niiden artikkeleiden tiedot, jotka eivät ole varsinaisina tietueina WoS:ssa.

 

Viittausten visualisointi WoS:ssa: Citation Map

Viittaushälytys Web of Sciencessa

Viitteiden käsittely ja analysointi WoS:ssa

WoS:ssa olevat viitteiden analysointimahdollisuudet ovat hyödyllisiä etsittäessä esim. mahdollisia tutkimuskumppaneita. Tulokset on mahdollista viedä exceliin mahdollista jatkokäsittelyä varten. Lue lisää

 

 

Web of Science ResearcherID

Web of Science -tietokannan tutkijatunniste on keväästä 2019 lähtien  Publons

 

Linkkejä muihin Thomson Reutersin tuotteisiin

Viittaustietokantojen vertailua

Tärkeimmät viittaustietoja sisältävät tietokannat ovat monitieteelliset Clarivate Analyticsin tuottama Web of Science (WoS) ja  Elsevierin tuottama Scopus. Viittauksia voi hakea myös vapaasti saatavasta Google Scholarista (GS,) kunhan muistaa sen rajoitukset. Viittausten määrää tutkittaessa kannattaa käyttää useampaa tietokantaa ja/tai palvelua. GS:n viittaustiedot sisältävät paljon myös ei-tieteellisiä viittauksia, joten viittausmäärät voivat näin ollen poiketa suuresti WoS:n ja Scopuksen viittausmääristä. 

Edellisten lisäksi muutamat alakohtaiset tietokannat, kuten Chemical Abstracts (SciFinder), CiteSeerX ja MathSciNet, sisältävät viittaustietoja.

Lisätietoa arvioinnin työkaluista.

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto kolmen suurimman monialaisen viittaustietokannan ominaisuuksista

Ominaisuus

Web of Science (lisätietoa)

Scopus (lisätietoa)

Google Scholar (lisätietoa)

Saatavuus

maksullinen

maksullinen

vapaasti käytettävä

Lehtien lukumäärä

noin 22 000 lehteä vertaisarvioitua lehteä

noin 23 500 lehteä

ei julkinen

Muu sisältö

konferenssijulkaisuja, kirjoja

konferenssijulkaisuja, ammattilehtiä, patentteja ja kirjoja

myös kirjoja, preprinttejä, opinnäytteitä, ppt-esityksiä, www-sivuja

Keskeisimmät alat

luonnontieteet, lääketiede, tekniikka, yhteiskuntatieteet, taiteet ja humanistiset tieteet

luonnontieteet, tekniikka, terveystieteet, yhteiskuntatieteet, taiteet ja humanistiset tieteet

ei julkinen

Ajallinen kattavuus

vuodesta 1900 lähtien (Science), vuodesta 1956 (Social Sciences) ja 1975 (Arts and Humanities), aineisto saatavissa Oulun yliopistossa vuodesta 1975 lähtien

kattavuus vaihtelee, osa lehdistä 1780-luvulle asti, viitteissä lähdetiedot 1970 lähtien

ei julkinen

Päivitys

viikoittain

päivittäin

ei julkinen, noin kuukausittain

Kokoelmapolitiikka

julkinen

julkinen

ei julkinen, sopimus useimpien merkittävien kustantajien kanssa

Viittausanalyysi

Citation Report -työkalu

View citation overview -työkalu:
- tekijälle
- julkaisulle
- affiliaatiolle

hakutulosten yhteydessä Cited by -linkki, josta saa julkaisuun viittaavat julkaisut

Viittaustietojen ajallinen kattavuus

vuodesta 1900 lähtien (Science), vuodesta 1956 (Social Sciences) ja 1975 (Arts and Humanities), viittausten lkm saatavana koko ajalta, mutta viittaavat artikkelit saatavana Oulun yliopistossa vuodesta 1975 lähtien

vuodesta 1970 lähtien

ei julkinen

Web of Science Scopus Google Scholar
Indikaattoreita

Journal Citation Reports:

Dataa hyödyntäviä työkaluja
Dataa hyödyntäviä rankingeja
Tutkijaprofiili


Viittausanalyysin kannalta keskeistä on tietokannan kattavuus viittaustietojen suhteen. Tietokantojen käyttökelpoisuuteen viittausanalyysissä vaikuttavat tietokantojen haku-, selailu- ja analysointimahdollisuuksien lisäksi monet metodologiset ja tekniset ongelmat, kuten tietokantojen sisällön rajoitukset, virheelliset ja puuttuvat tiedot.

Sekä Web of Science että Scopus sisältävät artikkelien viittaustiedot ja viittaavien artikkelien bibliografiset tiedot. Web of Science -tietokannasta on saatavissa useita eri versioita. Tilaava organisaatio voi valita, mitkä viittaustietokannat ja millaisen ajallisen kattavuuden se sisällyttää tilaukseensa. Artikkelin saamien viittausten lukumäärä on kuitenkin riippumaton tilauksen laajuudesta. Scopus sisältää kattavat viittaustiedot vuodesta 1970 lähtien. Scopuksen sisällössä voi lehtien kohdalla olla aukkoja, jolloin lehteä ei ole indeksoitu tietokantaan.

Google Scholar ei anna mitään tietoja sisällöstään ja sen sisältö eri tieteenalojen osalta jää epäselväksi. Lisäksi sisällössä voi olla puutteita vanhemman kirjallisuuden osalta. Google Scholar sisältää lisäksi ei-tieteellistä aineistoa ja ei-tieteellisiä viittauksia.