Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Field-Weighted Citation Impact (FWCI)

Field-Weighted Citation Impact (FWCI)

Field-Weighted Citation Impact (FWCI) on artikkelikohtainen indikaattori, joka suhteuttaa viittausten määrän tieteenalan maailman keskiarvoon 1.00. Indikaattoria käytetään Scopuksessa ja SciValissa.