Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: - Source normalized impact per paper, SNIP

Source normalized impact per paper, SNIP

SNIP-indikaattori mittaa lehden vaikuttavuutta viittauskontekstissa eli viittaavien julkaisujen (source) ominaisuuksien perusteella. Laskennassa huomioidaan:

  • Scopus-tietokantaan kuuluvien lehtien tutkimusartikkelit, konferenssiartikkelit ja review-artikkelit kolmelta edelliseltä vuodelta;
  • tieteenalojen erot: tieteenala määritellään viittaavien artikkeleiden perusteella, ei Scopuksen lehtikategorioiden mukaisesti, joten SNIP:iä voidaan käyttää myös eri tieteenalojen ja monialaisten lehtien vertailussa;
  • lähteiden määrä artikkeleissa: mitä vähemmän lähteitä, sitä enemmän viittauksilla on painoarvoa.

SNIP-indikaattorin kehitti professori Henk Moed Leidenin yliopiston Centre for Science and Technology Studies -yksiköstä (CWTS). Vuonna 2012 SNIP:n laskentakaavaa muutettiin.

Henk F. Moed (Nov 2009): Measuring contextual citation impact of scientific journals: http://arxiv.org/abs/0911.2632.

Ludo Waltman et al. (Sep 2012): Some modifications to the SNIP journal impact indicator: http://arxiv.org/abs/1209.0785.

SNIP:n - ja yleensäkin lähdenormalisointien - puute on, että paljon viittauksia saaneet artikkelit voivat nostaa lehden SNIP-arvoa paljon.

Lehtien SNIP-arvot saa:
- CWTS:n sivulta http://www.journalindicators.com/indicators
- Scopus-tietokannasta: Browse sources | Compare journals.

Lisäksi SNIP-arvoja voidaan käyttää arvioinnissa SciVal-työkalussa.