Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Kirjojen arviointi

Kirjojen arviointi

Tieteellisten julkaisujen vaikuttavuuden arviointi perustuu yleensä siihen, kuinka paljon niihin viitataan muissa julkaisuissa. Viittauksiin perustuva vaikuttavuuden arviointi soveltuukin hyvin aloille, joilla lehtiartikkeli on keskeisin julkaisumuoto. Kirjapainoitteisten alojen - kuten yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet - arviointi sen sijaan ei ole aivan yhtä suoraviivaista.

Kirjojen vaikuttavuutta voi mitata mahdollisten viittausten lisäksi myös  tarkastelemalla niiden saamaa näkyvyyttä ja huomiota sosiaalisessa mediassa ja yhteisöpalveluissa.  Lisäksi huomiota kannattaa kiinnittää kirjoittajan taustatietoihin  ja kustantajaan, erityisesti kustantajan Jufo-tasoon.  Muita tapoja kirjojen arviointiin ovat kirja-arviot ja kustantajien myyntitiedot. 

GPRC-leima (Guaranteed Peer Reviewed Content) takaa, että kirjan vertaisarvioinnissa on käytetty kansainvälisiä akateemisia standardeja. GPRC  on GEWU:n (the Group of Educational and Scientific publishers of Flanders) hanke.

Julkaisufoorumi (JUFO)

Julkaisufoorumi (JuFo) on tieteellisten julkaisukanavien laadullinen, asiantuntija-arviointiin perustuva arviointijärjestelmä. Arviointi tapahtuu tieteenalakohtaisissa paneeleissa. JuFoa käytetään bibliometrisen arvioinnin rinnalla julkaisujen arvioinnissa ja se soveltuu tutkimusorganisaatioiden, tutkimusalojen tai koko maan julkaisutoiminnan arviointiin. Sen sijaan yksittäisen tutkijan arvioinnissa JuFoa ei tule käyttää. JuFoa käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa yliopistojen rahoitusmallissa julkaisutoiminnan kannustimena.

Hae julkaisukanavien Jufo-tasoja.
Tietoa JuFo:ssa käytettävistä julkaisukanavien luokitteluperusteista.
JuFoa ylläpitää Tieteellisten Seurain Valtuuskunta, TSV.

Lue lisää: Otto Auranen, Yrjö Leino, Olli Poropudas & Janne Pölönen: Julkaisufoorumi-luokitus ja viittausindeksit tieteellisten julkaisujen laadun mittareina: Web of Science -aineistoon perustuva vertailu (PDF).

Työkaluja kirjojen arviointiin

Kirjojen saamia viittauksia ja kirja-arviointeja voi hakea mm. Web of Science -tietokannasta. Lisätietoa Web of Science -tietokannan kirjojen indeksointipolitiikasta.

Scopus-tietokanta ei sisällä kirja-arviointeja: "Scopus does not cover book reviews. The reason for this is that they do not  represent primary literature, and the publishers in whose journals they appear   often regard them as full-text. As a full-text article, Scopus would only be able to display the title of the book review, which is often identical to the actual book,  causing confusion to Scopus users. Lastly, book reviews are not often cited in research literature. As an example of this, the average citation per item for the“Journal of Academic Librarianship” drops by 50% (2.13 to 1.12)  when book reviews are included."

Lisätietoa Scopus-tietokannan kirjojen indeksointipolitiikasta.

Tietoa kirjojen saamista viittauksista Web of Science ja Scopus sisältävät vain kyseiseen tietokantaan kuuluvista lehdistä.

Kokotekstikirjoja sisältävät tietokannat  kuten Google Books mahdollistavat haun koko kirjan sisällöstä, myös lähdeluettelosta, mikä mahdollistaa monipuoliset haut viittaustietojen hakemiseksi.