Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Konferenssien arviointi

Katso myös

- Lehtien arviointi
- Viittaushaku
- Arvioinnin indikaattoreita

Konferenssien arviointi

​Tärkeimmät konferenssien arvioinnissa käytetyt kriteerit 

  • konferenssijulkaisujen indeksointi viittaustietokantoja sisältäviin tietokantoihin Scopukseen ja Web of Science -tietokantaan
  • konferenssijulkaisujen saamat viittausmäärät
  • konferenssijulkaisuja julkaisevan kustantajan ja/tai sarjan ja/tai lehden JuFo-taso
  • konferenssijulkaisujen saama huomio sosiaalisessa mediassa ja tutkijoiden yhteisöpalveluissa

Web of Science conference proceedings selection process

Scopus conference papers selection criteria

Konferenssien käsittelyperiaatteet JuFossa

Julkaisufoorumi (JUFO)

Julkaisufoorumi (JuFo) on tieteellisten julkaisukanavien laadullinen, asiantuntija-arviointiin perustuva arviointijärjestelmä. Arviointi tapahtuu tieteenalakohtaisissa paneeleissa. JuFoa käytetään bibliometrisen arvioinnin rinnalla julkaisujen arvioinnissa ja se soveltuu tutkimusorganisaatioiden, tutkimusalojen tai koko maan julkaisutoiminnan arviointiin. Sen sijaan yksittäisen tutkijan arvioinnissa JuFoa ei tule käyttää. JuFoa käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa yliopistojen rahoitusmallissa julkaisutoiminnan kannustimena.

Hae julkaisukanavien Jufo-tasoja.
Tietoa JuFo:ssa käytettävistä julkaisukanavien luokitteluperusteista.
JuFoa ylläpitää Tieteellisten Seurain Valtuuskunta, TSV.

Lue lisää: Otto Auranen, Yrjö Leino, Olli Poropudas & Janne Pölönen: Julkaisufoorumi-luokitus ja viittausindeksit tieteellisten julkaisujen laadun mittareina: Web of Science -aineistoon perustuva vertailu (PDF).

Esimerkkejä konferenssien ranking-sivustoista