Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi: Yliopistojen ja tutkimuslaitosten arviointi

Katso myös

SCImago Institutions Rankings

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten arviointi

Tutkimuslaitosten ja yliopistojen arviointia ja vertailua  tehdään monenlaisiin tarpeisiin ja tarpeesta riippuen erilaisilla tavoilla. Erilaisten yhteisöjen ylläpitämät rankinglistat ja tietokantojen haku- ja analyysimahdollisuudet antavat kattavasti mahdollisuuksia organisaatioiden arviointiin ja vertailuun.

Yliopisto- ja koulutusalakohtaista tilastotietoa Suomesta

Tutkimustietoportaali on kesäkuussa 2020 avattu  palveluportaali, josta voi hakea tietoa kaikista Suomessa tuotetuista tutkimustuotoksista. 

Juuli-julkaisutietoportaali sisältää tietoja suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisuista.

Vipunen on Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä tilastopalvelu, johon  kerätään vuosittain tiedot Suomen yliopistojen julkaisutoiminnasta. Tietoja käytetään yliopistotutkimuksen rakenteen ja kehityksen seurannassa sekä yliopistojen perusrahoituksen kriteerinä. ​Vipunen-palvelusta löydät tilasto- ja indikaattoritietoa eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta, korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta sekä väestön koulutusrakenteesta ja opiskelijoiden sosioekonomisesta​ taustasta vuodesta 2010 eteenpäin.